Εκτύπωση  Αποστολή < Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος >             
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Ανακύκλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Οικολογική Δόμηση
 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
 
Γίνε συνδρομητής!
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
Τα απόβλητα της γαλακτοκομικής
βιομηχανίας γίνονται χρήσιμη
ενέργεια

Είναι ευρέως γνωστό πως η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων είναι o βασικός παράγοντας που συμβάλει στην οικονομική ζωτικότητα της πολιτείας του Wisconsin. Κανένα άλλο ατομικό προϊόν που παράγεται στην πολιτεία των Badger δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο από ότι το γάλα.
 
 
Συνεργασία για τον δημόσιο φωτισμό των ΟΤΑ
 Συνεργασία για τον δημόσιο φωτισμό των ΟΤΑ

Το Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων υπέγραψε
Προγραμματική
Σύµβαση με το
ΚΑΠΕ µε
αντικείµενο την
προετοιµασία,
δηµοσιοποίηση
και υλοποίηση
χρηµατοδοτικού
προγράµµατ
ος αναβάθµισης
της ενεργειακής
απόδοσης των δικτύων
δηµοτικού
ηλεκτροφωτισµού
για τους ΟΤΑ. Οι
τομείς στους οποίους
θα συνεισφέρει το
ΚΑΠΕ, βοηθώντας τους
δήμους να
υλοποιήσουν τα
επενδυτικά τους
σχέδια για
ενεργειακή
αναβάθµιση του
δηµοτικού
οδοφωτισµού και
να καταστούν
επιλέξιµα
δανειοδότησης από το
Τ.Π.&∆ανείων
είναι οι εξής:
StoHellas: Ενημέρωση για την θερμομόνωση
 StoHellas: Ενημέρωση για την θερμομόνωση

Το παρόν και το
μέλλον της
εξωτερικής
θερμομόνωσης στην
ενεργειακή
αναβάθμιση των
κτιρίων στην Ελλάδα
ήταν ένα από τα
σημαντικά θέματα
στην ημερίδα που
οργάνωσε το
www.B2Green.gr σε
συνεργασία με το
Εργαστήριο Ήπιων
Μορφών Ενέργειας και
Προστασίας
Περιβάλλοντος του
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, στο
Συνεδριακό του
Κέντρο.
Παράταση διαβούλευσης για ανακύκλωση
 Παράταση διαβούλευσης για ανακύκλωση

Εως την Δευτέρα
21 Νοεμβρίου 2016,
παρατείνεται η
διαβούλευση του
σχεδίου νόμου
«Τροποποίηση του
Ν2939/01 -
Συσκευασίες και
εναλλακτική
διαχείριση των
συσκευασιών και
άλλων προϊόντων -
Ίδρυση Εθνικού
Οργανισμού
Εναλλακτικής
Διαχείρισης
Συσκευασιών και
άλλων προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ} και άλλες
διατάξεις». Η
απόφαση πάρθηκε από
τον υπουργό
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργο
Σταθάκη, μετά από
εισήγηση του
Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
και του Αναπληρωτή
Υπουργού
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη
Φάμελλου.
 
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Δαπάνες ΕΚΕ στα 40 εκατ.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΛΙΟΣ: ΣΕΦ για Προκήρυξη ΡΑΕ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Ξεκινά το ECOMOBILITY 2016-17
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΥΠΕΚΑ: Παράδοση-Παραλαβή
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΒΕΑ: Διάλογος από μηδενική βάση για την ανακύκλωση
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΕΔΣΝΑ: Ενημέρωση εργαζομένων
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Σεμινάριο για το Περιβάλλον
 
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες