Εκτύπωση  Αποστολή < Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος >             
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Ανακύκλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Οικολογική Δόμηση
 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
 
Γίνε συνδρομητής!
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Ικανοποίηση ΣΠΕΦ για την τροπολογία
 Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικά (ΣΠΕΦ) με επιστολή του προς του ΥΠΕΝ, τη ΡΑΕ και τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εκφράζει την ικανοποίηση του για την υπό ψήφιση τροπολογία στο ν/σ για την θέσπιση εγγυήσεων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τον ΔΑΠΕΕΠ για τους πόρους ΑΠΕ που εισπράττουν και θα του αποδίδουν στο εξής απευθείας, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση του ΑΔΜΗΕ και εισηγείται προς τους αρμόδιους τα εξής:

Εισηγείται όπως η προβλεπόμενη στην τροπολογία σχετική ΥΑ να προβλέπεται ρητά στο ν/σ να εκδοθεί το αργότερο εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του νόμου, ώστε η σωστή αυτή ρύθμιση να μην μείνει στα "χαρτιά".

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Γενικέ»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την τροπολογία του άρθρου 4 του υπό συζήτηση ν/σ του Υπουργείου σας με τίτλο “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΩΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις, που αφορά την μεταφορά της είσπραξης του ΕΤΜΕΑΡ του ΜΜΚΣΘΜ και του Τέλους Λιγνίτη στον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ απευθείας από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες και την συνακόλουθη επιτέλους παράκαμψη του ΑΔΜΗΕ.

Η παρέμβαση του ΑΔΜΗΕ από το 2012 στην αλυσίδα τιμολόγησης και είσπραξης των πόρων ΑΠΕ αυτών, όπως πολύ καλά πλέον όλοι μας γνωρίζουμε, μόνο χώρο για παράνομη παρακράτηση των πόρων τους αυτών από τους Προμηθευτές σε βάρος της ρευστότητας του ΕΛΑΠΕ και των επενδύσεων ΑΠΕ δημιουργούσε.

Ορθά επίσης η αλλαγή αυτή συνοδεύεται και με πρόβλεψη για παροχή εγγυήσεων, αφού σύμφωνα με την παρ. 10 του ιδίου άρθρου του ν/σ προβλέπεται πως «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ., ώστε να εξασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των αναφερόμενων στην παρ. 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ προς την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ».

Ωστόσο για να είναι αποτελεσματική η ρύθμιση αυτή, οφείλει να συνοδεύεται από ρητό χρονοδιάγραμμα έκδοσης των προβλεπόμενων αποφάσεων, οπότε και προτείνουμε:

Να συμπεριληφθεί στην τροπολογία πως η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Να συμπεριληφθεί στην τροπολογία πως εντός μηνός από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης οφείλει από την ΡΑΕ να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση για τον καθορισμό της μεθοδολογίας και του ύψους των εγγυήσεων/εξασφαλίσεων υπέρ ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.
Και η επιστολή καταλήγει:
«Αν το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ή όποιο άλλο παρόμοιο του δεν συμπεριληφθεί ρητά στην τροπολογία, πολύ φοβούμαστε πως η δίκαιη κατά τα άλλα νομοθετική αυτή ρύθμιση του Υπουργείου σας, θα μείνει στα «χαρτιά», συνεπεία πιέσεων που θα υπάρξουν από την πλευρά της Προμήθειας ώστε να μην εκδοθούν οι προβλεπόμενες πράξεις αυτές.»
 
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Ήλιος
UTECO ABEE: Επέκταση συνεργασίας με την ισπανική POWER ELECTRONICS S.L.
Ο ΣΠΕΦ χορηγός στον «Προμηθέα» του ΕΜΠ
Αγώνας ηλιακών αυτοκινήτων
Διαβούλευση για ΜΜΑΕΙ
Νέο ΔΣ στον ΣΕΦ
Προτάσεις ΣΠΕΦ για το άρθρο 72
Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΕΦ
ΣΠΕΦ: Αρχαιρεσίες και Ετήσια Γενική Συνέλευση
ΣΠΕΦ: Τακτική Γ.Σ. και εκλογές
Επιτυχία ΚΑΠΕ το έργο στην Αλγερία
ΣΕΦ για απόφαση ΡΑΕ
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook