Εκτύπωση  Αποστολή < Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος >             
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανακύκλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Οικολογική Δόμηση
 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
 
Γίνε συνδρομητής!
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 

Ο ΕΟΑΝ σε νέα εποχή: Ερχονται Ε.Μ.ΠΑ. και Η.Μ.Α
 Η ανακύκλωση μπαίνει σε νέες ράγιες μετά τις εξαγγελίες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, σε συνεργασία πάντα με την κεντρική διοίκηση, καθώς έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, αλλάζοντας το σκηνικό στον συγκεκριμένο τομέα. Επιγραμματικά προωθείται τροποποίηση του Ν.2939/2001 και νέος σχεδιασμός για τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, δημιουργία δύο μητρώων (Εθνικό Μητρώου Παραγωγών, το λεγόμενο Ε.Μ.ΠΑ. και το Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, το λεγόμενο Η.Μ.Α., ενώ σημαντική εξέλιξη θεωρείται η αναβάθμιση του ΕΟΑΝ αλλά και δράσεις όπως η μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας και η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από το προσφυγικό ρεύμα και την μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων από τρίτες χώρες. Η ενημέρωση για όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο Δημήτρη Πολιτόπουλο και τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΑΝ, παρουσία των εκπροσώπων του Τύπου. Αναλυτικά: Συζητήθηκαν θέματα και νομοθετικές ρυθμικές που εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της διοίκησης του ΕΟΑΝ και του ΥΠΕΝ, και αφορούν:

-Την τροποποίηση του Ν.2939/2001, την οποία επεξεργάζεται ομάδα που απαρτίζεται από μέλη ΔΣ, και μετά από την έκκριση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, θα γίνει η σχετική εισήγηση στον Υπουργό.

-Τη συμμόρφωση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με το υφιστάμενο και σχεδιαζόμενο νομοθετικό πλαίσιο.

-Την αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΑΝ όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και διαχείρισης των αποβλήτων. Βασικό πρόβλημα στην υπάρχουσα κατάσταση είναι η υποστελέχωση του ΕΟΑΝ, με προσωπικό μόλις 10 άτομα. Η σημερινή δυνατότητα στελέχωσης γίνεται μόνο μέσω αποσπάσεων από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αναφέρθηκε η δυνατότητα προσλήψεων, εφόσον προχωρήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση, έχοντας ως δεδομένο ότι ο ΕΟΑΝ λειτουργεί με έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δεν επιβαρύνει καθόλου τον τακτικό προϋπολογισμό.

-Τον σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας σε δύο νησιά που ζήτησαν την υποστήριξη του ΕΟΑΝ, τη Σαντορίνη και την Τήνο, με σκοπό την ανάδειξη των κατάλληλων λύσεων για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα εναρμονίσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/720. Τα πιλοτικά προγράμματα θα γίνουν σε νησιά, λόγω του ότι μπορούν να θεωρηθούν κλειστά συστήματα με εύκολα προσδιορίσιμες ροές ανθρώπινου δυναμικού και αγαθών, και είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και ο υπολογισμός διάφορων δεικτών αξιολόγησης των πιλοτικών προγραμμάτων.

-Την λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), ένα σημαντικό έργο του ΕΟΑΝ για το οποίο αξιοποιήθηκαν καινοτόμα εργαλεία προγραμματισμού και δημιουργίας βάσης δεδομένων. Οι στόχοι του ΕΜΠΑ είναι η καταγραφή όλων των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων (κατασκευαστές, εισαγωγείς, συσκευαστές προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001) καθώς και η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Επιπλέον το ΕΜΠΑ αποσκοπεί στην αποτελεσματική διασύνδεση με εθνικά μητρώα παραγωγών σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και με την ευρωπαϊκή βάση ΑΦΜ (VIES) και το TAXISNET.

-Τον σχεδιασμό του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), εφαρμογή που θα διαχειρίζεται το ΥΠΕΝ. Στο Η.Μ.Α. θα εγγράφονται όλες οι εταιρείες που παράγουν ή/και διαχειρίζονται απόβλητα καθώς και συλλέκτες και μεταφορείς των αποβλήτων.

Ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, στην συνέντευξη τύπου προανήγγελλε την ουσιαστικότερη επαφή με τους ΟΤΑ και την περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζόμενων στους δήμους, με διοργάνωση 13 συναντήσεων, μια σε κάθε Περιφέρεια με όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στην αλυσίδα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων.

Περισσότερα στο Ecotec,Tεύχος 117, Απρίλιος 2016
 
 Ανακύκλωση
Δυτ. Αττική: Πρωταθλήτρια ανακύκλωσης
Οι χαρτοφάγοι «τρώνε» χαρτί στην Βόρεια Αθήνα
Η σακούλα και το πλαστικό matrix
Μειώσαμε κατά 80% την σακούλα
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας: Πρωτοπορία με Ανακύκλωση Χαρτιού
Γ. Καραμέρος: Ικανοποίηση για την ανακύκλωση στον ΕΔΣΝΑ
Κάδοι στο δήμο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης
2018: Η πλαστική σακούλα κοστίζει…
«Τέλος» οι δωρεάν πλαστικές σακούλες
Η Πλαστική σακούλα ανεπιθύμητη στην Πάρο
Μελέτη ελληνική… για την διαχείριση συσσωρευτών της Ιορδανίας
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες