Εκτύπωση  Αποστολή < Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος >             
ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Ανακύκλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Οικολογική Δόμηση
 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
 
Γίνε συνδρομητής!
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
O ιστότοπος για τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
 Στον ιστότοπο http://wfdver.ypeka.gr
συνεχίζεται η διαβούλευση των Προσχεδίων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο, στον οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες για τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

Στο νέο αυτό ιστότοπο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης, να βρει και όλα τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα όπως:

-Τα όρια των Υδατικών Διαμερισμάτων,

-Τα όρια των Λεκανών Απορροής Ποταμών,

-Τα όρια και το χαρακτηρισμό των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων,

-Τα όρια και το χαρακτηρισμό των Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων (Ποτάμια, Λιμναία, Μεταβατικά, Παράκτια),

-Τις Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού (περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας),

-Τις Ευπρόσβλητες περιοχές στη Νιτρορύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ.

Η διασφάλιση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και τη συλλογή απόψεων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό για τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκφράζεται με αυτήν την διαδικασία, και πραγματοποιείται, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Η διεύθυνση

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις τους στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο με την υποβολή δημόσιων σχολίων http: http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/, t
καθώς και εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην ακόλουθη Δ/νση: Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ: 115 23, Αθήνα Δ/νση ηλ/κού ταχ/μείου: [email protected]

Τα Σχέδια

Κάθε Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) αποτελεί μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού πουν αντιστοιχεί σε ένα Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των υδάτων εντός μιας λεκάνης απορροής ποταμού. Κάθε Σχέδιο περιγράφει τα χαρακτηριστικά των ποταμών, των λιμνών, των παράκτιων υδάτων, των μεταβατικών, των υπόγειων υδάτων και των προστατευόμενων περιοχών που σχετίζονται με τα ύδατα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

-σύνοψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα ύδατα,

-το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, από τα οποία φαίνεται η οικολογική, η χημική και η ποσοτική κατάσταση των υδάτων,

-κατάλογος των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για τα ύδατα,

-περίληψη της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων του ύδατος,

-περίληψη των προγραμμάτων μέτρων που θα θεσπιστούν.
 
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Νερό
Αυξάνεται η επαναχρησιμοποίηση νερού στη γεωργία
Verde.tec Forum: Ημερίδα για νερό και λύματα με συμμετοχή ΟΒΥΕ και ΔΕΥΑ
Το νέο εθελοντικό πρόγραμμα της HELMEPA
Δήμος Λαυρεωτικής: Εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης
Μαρίνα Φλοίσβου: Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
Νέα νομοθετική πρόταση για τo πόσιμο νερό
ΔΕΥΑ Καλαμάτας:Πρόταση για έργα 3 εκατ.
Η Μύκονος στο HYDROUSA
Κρήτη: Ημέρες Καινοτομίας & Εξοικονόμησης 2018
ΔΕΥΑ Σερρών: Σύγχρονο διυλιστήριο και δίκτυο ύδρευσης
WWF:Πως θα σώσουμε τη Μεσόγειο από την ρύπανση των πλαστικών
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook