Εκτύπωση  Αποστολή < Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος >             
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
Επικαιρότητα
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Ανακύκλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Οικολογική Δόμηση
 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
 
Γίνε συνδρομητής!
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Πράσινο Ταμείο: Χρηματοδότηση για βιώσιμη κινητικότητα
 Το Πράσινο Ταμείο, από 27/01/2017, ενημέρωσε τους επιλεγμένους προς χρηματοδότηση Δήμους, 162 στο σύνολο, να μην προβούν σε έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης των Σχεδίων Βιώσιμη Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), μέχρι την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών. Προκειμένου, όμως, να υπάρχει βέλτιστη απορροφητικότητα του προγράμματός ο φορέας ενημέρωσε εκ νέου τους δικαιούχους δήμους ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενταγμένους Δήμους στο πλαίσιο της διαδικασίας χρηματοδότησης και εκταμίευσης του ποσού, μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή τη Χρηματοδότηση 162 Δήμων από το Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση ΣΒΑΚ, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας, με σκοπό τη διαμόρφωση κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών για τη σύνταξη των Σ.Β.Α.Κ.

Το Πράσινο Ταμείο ενημέρωσε στις 27/01/2017 τους επιλεγμένους προς χρηματοδότηση Δήμους, να μην προβούν σε έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης των ΣΒΑΚ, μέχρι την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών.

ΠαρΆ όλα αυτά, με δεδομένο όμως ότι η έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών συνεχίζει να είναι σε εκκρεμότητα, και προκειμένου να υπάρχει βέλτιστη απορροφητικότητα του προγράμματός μας, ενημερώνουμε τους ενταγμένους Δήμους με τις αριθ. 114.6/2016 και 118.1/2017 αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των eltis. Σχετική ενημέρωση για τις υφιστάμενες προδιαγραφές, μπορείτε να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο, ο οποίος είναι και μεταφρασμένος στα ελληνικά : www.eltis.org/el

Για Μελετητές

Η επιλογή και ανάθεση του συνόλου ή διακριτών τμημάτων των ΣΒΑΚ σε σχετικούς μελετητές ή συμβούλους του εκάστοτε Δήμου, μπορούν να γίνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την εξασφάλιση της έγκρισης της σχετικής υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Μετά την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών, τα εκπονούμενα ΣΒΑΚ θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα σχετικά κατευθυντήρια πλαίσια και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες οι οποίες θα προβλέπονται ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία και Αποκεντρωμένη Διοίκηση), της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του οποίου η δραστηριότητα επηρεάζεται από την υλοποίηση και ανάπτυξη του ΣΒΑΚ ή/και θα κληθεί μεταγενέστερα να εγκρίνει κατά την κείμενη νομοθεσία τα προτεινόμενα από το ΣΒΑΚ μέτρα.

Το Πράσινο Ταμείο, ενημερώνει επίσης, ότι με την αρίθμ. 127.4.4/2017 απόφαση του ΔΣ δίνεται παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον ¶ξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι την 28/02/2019.
 
 Επικαιρότητα
Περιοχές Natura και ανάπτυξη: Θα μπορούσαμε 15.000 νέες θέσεις εργασίας
Προστασία περιβάλλοντος και ελληνικής ναυτιλίας
ΥΠΕΝ: Απόφαση για τα δέντρα Χριστουγέννων
Πρωτοβουλία ΤΕΕ για τη Μάνδρα
Έναρξη του Φεστιβάλ Καινοτομίας
Διήμερο μείωσης αποβλήτων στην Αγία Παρασκευή
Ξεκινάει το PROTOMEDEA-Ασπίδα προστασίας στη Μεσόγειο
Πρόγραμμα Smart Islands VS Κλιματικές Αλλαγές
Στη Verde Tec οι φιναλίστ των Βραβείων
ΤΕΕ Εγκαίνια έκθεσης Μηχανικών Καλλιτεχνών
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες