Εκτύπωση  Αποστολή < Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος >             
ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Ανακύκλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Οικολογική Δόμηση
 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
 
Γίνε συνδρομητής!
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Τα 7 σημεία της ΕΛΕΤΑΕΝ για τη διαβούλευση
 Eπιστολή απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία περιλαμβάνει τις θέσεις της για τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ με θέμα «Τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ΚΔΣ), προκειμένου για την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4414/2016 σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Τι ακριβώς περιλαμβάνει η επιστολή:

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επιθυμεί να αναδείξει τα εξής 7 σημεία:

1ον. Δεν πρέπει να θιγεί η προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου των νέων σταθμών Α.Π.Ε. είτε αυτοί συμμετέχουν απευθείας στην αγορά είτε μέσω Φο.Σ.Ε, είτε υπογράφουν ΣΕΔΠ είτε ΣΕΣΤ. «Όπως γνωρίζετε είναι υπό διαμόρφωση σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ειδικά ως προς το χρόνο εφαρμογής της και τις εγκαταστάσεις που θα καταλαμβάνει» αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ. Δεν υφίσταται λοιπόν λόγος, σύμφωνα με την Ένωση, το Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο να προτρέξει λαμβανομένου ειδικώς υπόψη του τεράστιου όγκου δουλειάς και προετοιμασίας που πρέπει να γίνει πριν λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλες οι προϋποθέσεις για την δίκαιη συμμετοχή των νέων Α.Π.Ε. στην αγορά.

2ον. Πρέπει να υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση και προστασία των νέων Α.Π.Ε. (κυρίως ως προς τις αποκλίσεις τους αλλά όχι μόνο) για το διάστημα έως την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού π.χ. για όσο χρόνο δεν υπάρχουν πολλοί Φο.Σ.Ε. ή δεν πληρείται η προϋπόθεση των Κατευθυντήριων Γραμμών για επαρκή ρευστότητα στην ενδοημερησία αγορά. «Είναι σαφές ότι χωρίς τέτοια εργαλεία δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν με δίκαιο και ανταγωνιστικό τρόπο οι νέες Α.Π.Ε. στις υποχρεώσεις τους και επομένως δεν πρέπει να ποινολογούνται για αυτό» αναφέρει η επιστολή. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει οι νέες Α.Π.Ε. να τιμωρηθούν για τις χρόνιες καθυστερήσεις της χώρας στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης αγοράς ηλεκτρισμού. Ενδεικτικά, δεν πρέπει οι διάφορες μειώσεις της αμοιβής τους για τις αποκλίσεις να ξεπερνούν το σύνολο της προβλεπόμενης Σταθερής Προσαύξησης.

3ον. Δεν πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες κρυφές επιβαρύνσεις. Ενδεικτικά, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η αναδρομική επιβάρυνση ακόμα και των υφιστάμενων σταθμών Α.Π.Ε. με τις απώλειες του Συστήματος, κάτι που ισχύει και για τις νέες Α.Π.Ε. Πέραν των άλλων, μια τέτοια διευθέτηση θα επιβαρύνει τον ΕΛΑΠΕ. Περαιτέρω, δεν είναι εύλογη η επιβάρυνση όλων των Α.Π.Ε. για τις υπηρεσίες του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ, ασχέτως εάν κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών ή όχι. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα οι Α.Π.Ε. αντιμετωπίζουν ένα μικρό κύμα νέων κρυφών επιβαρύνσεων οι οποίες παρεισφρέουν στα διάφορα κείμενα χωρίς σαφή κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους τους. Έτσι μετά τα, αγνώστου ύψους τέλη για το Χρηματιστήριο και τον ΔΑΠΕΕΠ, εμφανίζονται στους εν θέματι Κώδικες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις.

4ον. Αποτελεί θέμα αρχής, το κράτος και οι δημόσιοι κατ’ ουσίαν φορείς να μην μένουν στο απυρόβλητο όταν δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες. Η αρχή αυτή θίγεται με τη σύγχυση και διάχυση ευθύνης που συνεπάγονται οι διατάξεις των παρ. 9, 10 και 11 του αρ. 72 του προτεινόμενου ΚΣΗΕ όπως εξηγείται στη συνέχεια.

5ον. «Έχουμε την αίσθηση ότι, όπως εξηγείται ακολούθως, σε ορισμένες προτάσεις του προτεινόμενου ΚΔΣ, που αφορούν κυρίως τον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, έχει εισαχθεί πολυπλοκότητα χωρίς να απαιτείται, η οποία μάλιστα -μερικές φορές- αντιβαίνει στη προσέγγιση της Υ.Α. 187480/7.12.2016» αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ προς την ΡΑΕ.

6ον. Στα πλαίσια δημιουργίας χαρτοφυλακίων σταθμών Α.Π.Ε. από τους Φο.Σ.Ε., οι εκπρόσωποι της αιολικής ενέργειας θεωρούν εύλογο να επιτρέπεται η δημιουργία χαρτοφυλακίων περισσοτέρων της μιας τεχνολογιών (π.χ. αιολικά με φωτοβολταϊκά και, γενικότερα, συνδυασμοί των τεχνολογιών Α.Π.Ε.), όπως ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να αποκλείεται (ΚΣΗΕ, αρ. 23, παρ. 8 και ΚΔΣ, αρ. 15Α) διότι, συν τοις άλλοις, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία και θα μειώσει το κόστος των Φο.Σ.Ε.

7ον. Τέλος, πέραν των ανωτέρω, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει να προστεθούν κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε όλες οι πληροφορίες της αγοράς που διευκολύνουν τη συμμετοχή των παραγωγών Α.Π.Ε. και των Φο.Σ.Ε. σε αυτήν θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε ωριαίο επίπεδο ώστε να μην υπάρχουν κολλήματα και περιορισμοί του ανταγωνισμού.

Η επιστολή, που υπογράφεται από τον διευθυντή της ΕΛΕΤΑΕΝ, κ. Παναγιώτη Παπασταματίου περιέχει τις αναλυτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα 7 σημεία που παρατίθενται παραπάνω. Αναλυτική αναφορά και στην έντυπη έκδοση του Ecotec.
 
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Άνεμος
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ: Η συμμετοχή των νέων αιολικών πάρκων στην ηλεκτρική αγορά
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ετήσια εκδήλωση με τα βραβεία ΑΙΟΛΟΣ
ΕΛΕΤΑΕΝ: Στην Αναθεώρηση του Συντάγματος η Κλιματική Αλλαγή
Δημόσια διαβούλευση για μικρές α/γ
ΕΛΕΤΑΕN για τις νέες δημοπρασίες ΑΠΕ
Στα σκαριά αιολικό πάρκο στο Μουζάκι
Ξεκινά το Παγκόσμιο Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας
Κοινοπραξία Van Oord – Ελληνικά Καλώδια: Ανάθεση του έργου διασύνδεσης αιολικού πάρκου Hollandse Kust (South)
Γ. Μανιάτης: «Τεράστιες καθυστερήσεις στα κονδύλια από τα Αιολικά Πάρκα (2015-2017)»
Αιολική Ενέργεια: το Α’ Εξάμηνο 2018
Παγκόσμια Ημέρα της Αιολικής Ενέργειας, Global Wind Day
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook