Αρωμα Life στο Δήμο Γαλατσίου

Το πρόγραμμα που ανέλαβε ο δήμος, αφορά την μείωση των ρύπων από τα βαρέα οχήματα. Ο τίτλος του είναι «CAT4HEAVY» ύψους 2,7 εκατ. € και περιλαμβάνει ελληνική πατέντα. Η παρουσίαση της εγκεκριμένης πρότασης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι, μια πρόταση η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. «LIFE Περιβάλλον». Τα βαρέα δημόσια οχήματα (αποκομιδής απορριμμάτων, σκούπες, γερανοί, φορτηγά, κ.α.) αποτελούν το 5% του στόλου των οχημάτων αλλά είναι υπεύθυνα για το 33% των εκπεμπόμενων ρύπων στις πόλεις της Ευρώπης.

Επίσης, καθώς παρουσιάζουν χαμηλή σχετικά καταπόνηση σε σχέση με τα ιδιωτικής χρήσης βαρέα οχήματα (π.χ. ο μέσος όρος χρήσης των οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου είναι μικρότερος των 15.000Km ετησίως) μπορούν να διατηρηθούν σε λειτουργία έως και 22 χρόνια, καθώς παρουσιάζουν υψηλό κόστος αντικατάστασης (μεγαλύτερο από 150.000 Ευρώ).

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι πως η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας (έως και Euro I) επιβαρύνουν δυσανάλογα την ποιότητα της ατμόσφαιρας των πόλεων σε όλη την Ευρώπη.

Ο Δήμος Γαλατσίου υπέβαλλε ως Συντονιστής Εταίρος πρόταση πιλοτικού έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Η Ε.Ε. αξιολογώντας όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα LIFE επέλεξε, με υψηλή βαθμολόγηση, την πρόταση του Δήμου Γαλατσίου.

Είναι ο μοναδικός ελληνικός Δήμος, από όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του LIFE 2017 που ενισχύεται ως συντονιστής (leader) και όχι ως απλός συμμετέχων (partner).

Η πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση (συνέντευξη τύπου) και τεχνική ανάλυση του συγκεκριμένου έργου LIFE2017, CAT4HEAVY, θα γίνει την Παρασκευή 06/07/2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γαλατσίου "Καμίνι" (http://www.tokamini.gr/), Χρήστου Καψάλη 12, και ώρα 10:00-12:00.