Συνάντηση ΕΕΔΣΑ με τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συναντήθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, στο πλαίσιο των συναντήσεων της ΕΕΔΣΑ με φορείς της κυκλικής οικονομίας. Σημαντικά τα οφέλη από την συνάντηση, που πρόσφερε ενημέρωση και από τις δύο πλευρές. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλας, ο πρώην Πρύτανης ΕΜΠ και τέως Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ Α. Ανδρεόπουλος, ο Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος και το μέλος ΔΣ κ. Β. Μιχαλόπουλος. Αναλυτικά:

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλας παρουσίασε τις προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για την κυκλική οικονομία , ο πρώην Πρύτανης ΕΜΠ και τέως Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ Α. Ανδρεόπουλος επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανίας με εφαρμογές κυκλική οικονομίας , ο Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος ανέλυσε τις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του εργαλείου των ΣΔΙΤ σε νέα πεδία κυκλικής οικονομίας και το μέλος ΔΣ Β. Μιχαλόπουλος που έδωσε έμφαση στην σημασία των έργων κυκλικής οικονομίας στην πραγματική οικονομία.

Ο κ. Ν Μαντζούφας, από την πλευρά του, παρουσίασε το έργο της ΕΓΣΔΙΤ με τα 5 σημαντικά έργα που είναι προς εκτέλεση η λειτουργούν ήδη σήμερα και τις προδιαγραφές τους. Επίσης επισήμανε τον ρόλο της ΕΕΔΣΑ στον δημόσιο διάλογο για την κυκλική οικονομία λόγω του εύρους εκπροσώπησης των μελών της.

Συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η επικοινωνία για θέματα αξιοποίησης του θεσμού των ΣΔΙΤ και να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές από τα πραγματικά πρώτα αποτελέσματα των εν λειτουργία έργων ΣΔΙΤ.

Σημαντικά εργαλεία σε αυτή την πορεία θα είναι η ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης των ΣΔΙΤ ως προς τη συνεισφορά τους στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο νέο μοντέλο μετάβασης προς τις νέες τεχνολογίες και την εκτροπή από την ταφή.