ΚΑΠΕ: Υποστήριξη σε 5 δήμους για βιώσιμες λύσεις

Το έργο BEACON -Bridging European and Local Climate Action δίνει τη δυνατότητα σε δήμους να πετύχουν σημαντικά οφέλη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ποια είναι η σχέση μεταξύ προστασίας του κλίματος και μελλοντικών επενδύσεων, πώς μπορεί η βιώσιμη κινητικότητα να συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ζωής, ποια μέτρα μπορούν να οδηγήσουν σε καθαρότερο αέρα κ.α. Το ΚΑΠΕ θα ενισχύσει 5 δήμους για την περαιτέρω ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης τους για την Ενέργεια και το Κλίμα, οι οποίοι και θα δηλώσουν συμμετοχή. Αναλυτικά:

Στο επίκεντρο του έργου BEACON -Bridging European and Local Climate Action, στο οποίο μετέχει το ΚΑΠΕ θα βρεθούν δράσεις για την παραγωγή καθαρή ενέργειας, τη βιώσιμη κινητικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης – και πολλές άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των τοπικών σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα.

Ηδη σε ολόκληρη την Ευρώπη, χιλιάδες δήμοι έχουν ήδη προβεί σε βήματα προς την κατεύθυνση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα, αυξάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας ή μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση - συχνά στο πλαίσιο των τοπικών σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα.

Το BEACON, που χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU), στο πλαίσιο του προγράμματος European Climate Initiative (EUKI στοχεύει στη σύνδεση δημοτικών φορέων από τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχική Δημοκρατία που αναζητούν βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη των πόλεών τους, αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους.

Μέσω κοινών δράσεων μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εκπρόσωποι των Δήμων θα αποκτήσουν τεχνικές και διαδικαστικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν, να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν μέτρα στον τομέα της οικονομίας χαμηλών εκπομπών.
Η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο έργο είναι η Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
Πληροφορίες: www.cres.gr

http://www.euki.de/?lang=en e-mail: [email protected]
Αιτήσεις συμμετοχής https://surveys.adelphi.de/index.php/773582?lang=el