Διαβούλευση για τη Γεωθερμία

Έως και την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00, πολίτες, φορείς, και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, για τη γεωθερμία προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του. Στη σελίδα www.opengov.gr/minenv/?p=9454 αναρτήθηκε, προς ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας στην Ελλάδα, με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το Υπουργείο με το νομοσχέδιο στοχεύει στη θεσμική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με έμφαση κυρίως στην ανάπτυξη πεδίων χαμηλής-μέσης ενθαλπίας αποσκοπώντας στην αξιοποίησης τους για άμεσες χρήσεις, οι οποίες έχουν ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας.