ΕΚεΠΕΚ: το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων με θέμα «Προτεραιότητα η πρόληψη και η διαχείριση των φυσικογενών και ανθρωπογενών καταστροφών» στα Κύθηρα, 9 έως 14 Οκτωβρίου 2018, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) που θα ηγηθεί επιστημονικά του προγράμματος.

Φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας αυτό το φθινόπωρο, θα συγκεντρωθούν στα Κύθηρα για την εκπαίδευση 30 νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής προστασίας, με έμφαση στη διαχείριση και πρόληψη των καταστροφών που προκαλούνται τόσο από φυσικά φαινόμενα όσο και από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Το φετινό Πρόγραμμα συνδράμουν η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο Ενημέρωσης για την Ελλάδα και ο Δήμος Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Τόπος και Ημερομηνίες

Θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πελαγία Κυθήρων το χρονικό διάστημα μεταξύ 9 - 14 Οκτωβρίου 2018.

Στις 13 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθεί Ημερίδα με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Αειφορίας και της Πολιτικής Προστασίας: Προκλήσεις και Κοινές Προοπτικές» με τη συμβολή του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Σε ποιους απευθύνεται

Μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, αποφοίτους, τελειόφοιτους σχολών με γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με την θεωρητική επεξεργασία και την εφαρμοσμένη επιστήμη της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών σε αστικό, περιαστικό και φυσικό περιβάλλον, εργαζόμενους/ εθελοντές σε φορείς πολιτικής προστασίας και αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η Σειρά των Θερινών Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΕΚεΠΕΚ λαμβάνει χώρα στα Κύθηρα αδειαλείπτως εδώ και δώδεκα χρόνια. Το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον του νησιού, η ήπια τουριστική ανάπτυξη, η ύπαρξη περιοχών NATURA αλλά και μνημείων ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομίας, καθώς επίσης και η συνεχής στήριξη απο τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, τον παραγωγικό τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία καρποφόρων συνεργατικών δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής και της τοπικής κοινότητας.

Επιπλέον, οι καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί των Κυθήρων το 2017 δημιούργησαν μια πρόσθετη ανάγκη: αυτήν της ανάλυσης των πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης των καταστροφών.