ΚΑΠΕ : Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Mετρό

Υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που θα εκμεταλλεύεται την αναγεννητική πέδηση των συρμών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αναπτύσσει το έργο «MetroHESS», στο οποίο μετέχει το ΚΑΠΕ. Σκοπός η κάλυψη βοηθητικών φορτίων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, συστημάτων φωτισμού & εξαερισμού αλλά και μεταφοράς επιβατών σε επιλεγμένους σταθμούς του δικτύου του Μετρό της Αθήνας, είναι ο βασικός στόχος του έργου «MetroHESS», στο οποίο μετέχει το ΚΑΠΕ.

Το έργο, θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας, μετά από έγκριση που έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Με τις παρεμβάσεις του έργου θα επιτευχθεί σημαντικό ποσοστό εξοικονομούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στη συνέχεια θα διατεθεί για την κάλυψη των βοηθητικών φορτίων του σταθμού του Μετρό.

Στο έργο, που θα διαρκέσει συνολικά 27 μήνες, από την Ελλάδα μετέχει, εκτός από το ΚΑΠΕ, η Αττικό Μετρό ΑΕ, ενώ από τη Γερμανία το Εργαστήριο Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου του Ανόβερου (Leibniz Universität Hannover) και η εταιρεία Stercom Power Solutions GmbH.

Το MetroHESS συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Περισσότερο στην έντυπη έκδοση του Ecotec.