Το Ηράκλειο Κρήτης στο «WIN – POL»
br>Η καινοτομία και οι συνεχείς δράσεις για την διαχείριση αποβλήτων αποτελούν διαρκή στρατηγική για τον δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Πρόσφατα, ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Χάρης Μαμουλάκης, βρέθηκε στη Χιχόν, για την συμμετοχή του ελληνικού δήμου για την συμμετοχή στο «WIN – POL» που θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την εισαγωγή έξυπνων λύσεων που θα σχετίζονται με την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, συμμετέχει ακόμα η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με φορείς από την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία. Ο Δήμος Ηρακλείου πέτυχε την ένταξή του στο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων «Διαχείριση ευφυών συστημάτων αποβλήτων και πολιτικές» (Waste Management Intelligent Systems and Policies) με το ακρωνύμιο «WIN - POL», το οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά για ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε δηλώσεις του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Χιχόν τόνισε: « Μέσα από γόνιμες συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς, αλλάζουμε σταδιακά σελίδα και προχωράμε μπροστά, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης μας. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη και με ισχυρό ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Ανταποκρινόμαστε όμως με επιτυχία εξαιτίας των αξιόπιστων προτάσεων που καταθέτουμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι με στόχο να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης των αποβλήτων στην πόλη μας».

O προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 83.911,00, με ποσοστό επιχορήγησης 100% και χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG Europe. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 54 μήνες και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης, εκπόνησης σχεδίου συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προώθησης πιλοτικών προγραμμάτων, κ.α.

Περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ecotec.