Πρόγραμμα LIFE θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα

Σε έξι μεγάλους δήμους της Βουλγαρίας θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα LIFE IP CLEAN AIR, το οποίο έχει στόχο να εξασφαλίσει την ποιότητα του αέρα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, η επένδυση του προγράμματος θα ανέλθει στα 116,1 εκατ. ευρώ και θα αφορά και την Ελλάδα. Αναλυτικά:

Το πρόγραμμα αφορά και την Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία.

Την είδηση για την ανάπτυξη του προγράμματος μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας (ΒΝΤ), και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ποιότητα του αέρα στους δήμους Σόφια, Μπουργκάς, Βέλικο Τάρνοβο, Μοντάνα, Ρούσε και Στάρα Ζαγόρα, όπου ζει το 1/3 του πληθυσμού της Βουλγαρίας.

Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Βουλγαρία προέρχεται από την θέρμανση και ειδικότερα από την χρήση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης. Το πρόγραμμα Life θα κατευθύνει τη γείτονα χώρα, στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών θέρμανσης και στην διατύπωση εθνικών συστάσεων για την παρότρυνση των νοικοκυριών προς την υιοθέτηση των νέων μέτρων.

Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Βουλγαρία είναι μεγάλο: Σχεδόν το 90% του αστικού πληθυσμού εκτέθηκε σε υπερβολικά επίπεδα μικροσωματιδίων (PM10) το 2016, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση της Ε.Ε κάνει λόγο για 12 έργα μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος σε δέκα κράτη-μέλη, προκειμένου να προχωρήσουν προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα 12 έργα που έχουν επιλεγεί έχουν συνολικό προϋπολογισμό 215,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 116,1 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, οι επενδύσεις από άλλες πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης αναμένεται να φτάσουν στα 3,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με βουλγάρικη ιστοσελίδα, με έδρα την Σόφια, η Βουλγαρία έχει αποκτήσει το 0,82% των πόρων της ΕΕ για την εξασφάλιση καθαρού αέρα.