Νέος πρόεδρος στον Ε.Ο.ΑΝ

Ανακοινώθηκε ο νέος πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης καθώς επίσης και οι νέοι επικεφαλής διοικήσεων σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΝ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη ορίζονται νέοι επικεφαλής σε ΕΟΑΝ, ΔΑΠΕΕΠ, ΕΑΓΜΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, Πράσινο Ταμείο και ΚΑΠΕ. Τα ονόματα των επικεφαλής είναι τα εξής:

Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης - ΔΑΠΕΕΠ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Γιάννης Γιαρέντης, Χημικός Πετρελαίων, στέλεχος ενεργειακών επιχειρήσεων, πρώην Διευθύνων Σύμβουλός ΑΔΜΗΕ.

ΕΑΓΜΕ (Πρώην ΙΓΜΕ)

Πρόεδρος: Κωστής Σάλτας, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, τ. Γενικός Διευθυντής Λατομείων ΤΙΤΑΝ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ Μεταλλετθικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Πρόεδρος: Δημήτρης Σταθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής ανάπτυξης.

Πράσινο Ταμείο

Πρόεδρος: Στάθης Σταθόπουλος,, Δικηγόρος, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργών: ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών και Ανάπτυξης.

Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ

Πρόεδρος: Σπύρος Οικονόμου,, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ΕΜΠ διδάκτωρ Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστήμιου της Λουβαίν. Είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ταμείο της Ενέργειας σε καινοτομικά έργα Fast Track to Innovation(FTI).

Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης - ΕΟΑΝ

Πρόεδρος: Νίκος Χιωτάκης,, Γεωπόνος με μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, τ. αιρετός Πρόεδρος ΕΣΔΚΝΑ, τ. δήμαρχος Κηφισιάς, πρόεδρος ΔΣ ΠΕΤΑ Α.Ε.

Διευθύνων Σύμβουλος: Γιάννης Σιδέρης, Οικονομολόγος ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακό στο LSE, εκδότης, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Αγίας Παρασκευής.