ΕΕΔΣΑ: Συναντήσεις για φως στο τούνελ με τα ΑΣΑ

Με σκοπό να τεθούν επι τάπητος τα ουσιαστικα΄πρβλήματα στη διαχείριση αποβλήτων αλλά και να συζητηθούν οι προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων, το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ συναντήθηκε με το νέο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μανώλη Γραφάκο και το νέο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνο Αραβώση. Αναλυτικά η ατζέντα των συναντήσεων:

Η αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ με τον Πρόεδρο Α. Κατσιάμπουλα, τον πρώην Πρόεδρο και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής καθ. Α. Ανδρεόπουλο, τον Αντιπρόεδρο Γ. Ηλιόπουλο, τον Εντεταλμένο Αντιπρόεδρο Βιομηχανικής Συμβίωσης Α. Λουκάτο και τον Γενικό Γραμματέα Α. Παπαδάκης συζήτησε με τον κ. Γραφάκο, συνοπτικά, τις βασικές προτάσεις για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Στα ειδικότερα θέματα διαπιστώθηκε η συμφωνία των θέσεων της ΕΕΔΣΑ με τις προτεραιότητες που ανέπτυξε ο Γ.Γ. του ΥΠΕΝ.

Η αναθεώρηση των 13 ΠΕΣΔΑ, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων, η ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας δευτερογενών αγορών μέσω της ανάπτυξης προτύπων δευτερογενών α’ υλών και του αποχαρακτηρισμού αποβλήτων αλλά και η προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΔΑ, ήταν κάποια από βασικά θέματα που συζητήθηκαν από τις δύο πλευρές.

Κυκλική Οικονομία

Στη συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ με τον νέο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κ. Αραβώση, ενός από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕΔΣΑ και έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της, αναλύθηκαν εξειδικευμένα θέματα Κυκλικής Οικονομίας αλλά και η ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων, όπου απαιτείται.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ecotec.

Στην φωτό από την συνάντηση της ΕΕΔΣΑ με τον κ. Γραφάκο.