Εργαστήριο για το LIFE MATHER

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την εταιρία Whirlpool EMEA και το Δίκτυο t2i-Technology Transfer and Innovation διοργανώνουν το 2ο μεταφορά τεχνολογίας t2i και την καινοτομία σας προσκαλεί στο 2ο Workshop που διοργανώθηκε για το έργο LIFE MATHER: «Πλήρη δεδομένα παρακολούθησης υλικού και χημικών ουσιών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος». Μαζί και το 6ο φόρουμ διαβούλευσης του έργου LIFE REWEEE. Αναλυτικά:

Το 2ο Workshop για το έργο LIFE MATHER έχει τίτλο: «ICT Applications for Monitoring Electrical & Electronic Appliances Environmental Friendly & Sustainable Life Cycle» είναι ανοικτό στον κοινό και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται μαζί με το 6ο φόρουμ διαβούλευσης του έργου LIFE REWEEE: «Ανάπτυξη και επίδειξη προτύπων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», το οποίο υλοποιείται από το Πράσινο Ταμείο, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και το RREUSE.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2019 από τις 10.00 έως τις 16.30 στη συνεδριακή αίθουσα του Royal Olympic Hotel.