Διευρωπαική έρευνα για το βιοαέριο

Μία διαδικτυακή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το έργο REGATRACE, στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου.

Τι είναι το έργο REGATRACE;

Το REGATRACE είναι Καινοτομική Δράση που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020. Το REGATRACE αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εμπορίας που θα βασίζεται στην έκδοση και εμπορία Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ/GoO) για βιομεθάνιο/ανανεώσιμα αέρια. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ιδρυτικών πυλώνων:

• Ευρωπαϊκό σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ/GoO) για βιομεθάνιο/ανανεώσιμα αέρια

• Ίδρυση εθνικών φορέων έκδοσης ΕΠ/GoO – Ενσωμάτωση ΕΠ/GoO από διάφορες τεχνολογίες παραγωγής ανανεώσιμων αερίων στα συστήματα ΕΠ/GoO ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου.

• Ενιαίες στρατηγικές και τεχνολογικές συνέργειες για την αξιολόγηση και ενεργοποίηση αειφόρων πρώτων υλών.

• Υποστήριξη για την ανάληψη της αγοράς βιομεθανίου

• Δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων πέραν των χωρών του έργου

Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο φορέων έκδοσης με τη συμπερίληψη των υφισταμένων εθνικών μητρώων βιομεθανίου και με τη σύσταση οργανισμών έκδοσης στις χώρες-στόχους του έργου (Βέλγιο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Λιθουανία και Ρουμανία). Η REGATRACE θα προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία εθνικών μητρώων βιομεθανίου σε άλλες 7 χώρες (Κροατία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Τσεχίας, Λετονία, Ουκρανία, Σλοβενία και Σουηδία)

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του συνδέσμου:

https://habio.gr/el/dieyropaiki-ereyna-gia-to-viomethanio/