Στην Κωνσταντινούπολη ο ΓΓΠΠ Νίκος Χαρδαλιάς

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ), στην Κωνσταντινούπολη, ο έλληνας Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, προήδρευσε, με σημαντικότερο θέμα τη Συνεργασία στην Επείγουσα Συνδρομή που αφορά πλημμύρες αλλά και δασικές πυρκαγιές. Αναλυτικά:

Η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία του ΟΣΕΠ και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε το σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την Προεδρία, το οποίο βασίζεται σε 3 βασικούς άξονες:

- στην ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών-μελών του ΟΣΕΠ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

- στην διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ καθώς και

- το συντονισμό των υπό-ομάδων εργασίας που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες.

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, συναντήθηκε με τους ομολόγους του από την Ρωσία αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με θέματα Πολιτικής Προστασίας και διμερών σχέσεων, και ειδικότερα στην συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.