Δήμος Χανίων: Αποκτά ολοκληρωμένο σύστημα για την βελτίωση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας

Στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης και φωτεινής σηματοδότησης για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προχωρεί ο δήμος Χανίων.

Όπως προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε ο αντιδήμαρχος Τάσος Αλόγλου με τον ανάδοχο του έργου αυτό χρηματοδοτείται από την πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», και είναι προϋπολογισμού 251 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, το όφελος από την τοποθέτηση του συστήματος αυτού θα είναι:

-Ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων.

-Η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών.

-Η πληροφόρηση των πολιτών/ οδηγών με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα.

-Η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του δήμου.

-Η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η βελτίωση της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες.