Η υπηρεσία FloodHub χαρτογραφεί την πλημμύρα της Καβάλας

Η πλημμύρα στην Καβάλα έλαβε χώρα στις 21 Νοεμβρίου 2019 και προκλήθηκε από έντονη βροχόπτωση. Πλημμύρισαν κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά και τμήματα της Εθνικής οδού Καβάλας-Δράμας, καθώς και εγκαταστάσεις κατά μήκος της. Στον δήμο Καβάλας, στην δημοτική ενότητα Φιλίππων, οι τοπικές κοινότητες Πολύστυλου και Δάτου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το γεγονός χαρτογραφήθηκε από την υπηρεσία FloodHub του Κέντρου Αριστείας BEYOND του ΕΑΑ. Αναλυτικά:

Η υπηρεσία FloodHub του Κέντρου Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών χαρτογραφεί τις πλημμυρισμένες εκτάσεις με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης.

Η ομάδα Ταχείας Χαρτογράφησης του BEYOND συνέλεξε στα Copernicus Hubs που λειτουργεί εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης των Ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinels, και παρέχει τώρα την πρώτη αποτίμηση της πλημμυρισμένης έκτασης στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα, έγινε επεξεργασία και φωτοερμηνεία δύο δορυφορικών εικόνων Sentinel-1Α, χωρικής ανάλυσης 10 m, οι οποίες λήφθηκαν πριν και μετά την καταστροφή (18/08/2019 και 22/11/2019 αντίστοιχα).

Το κέντρο BEYOND

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Παρακολούθησης του περιβάλλοντος της Γης "BEYOND", ένα κέντρο που έχει ως σκοπό να συλλέγει συνεχώς πληροφορίες από τον πλανήτη σχετικά με τα εξελισσόμενα φυσικά φαινόμενα και κυρίως με τις φυσικές καταστροφές, προκειμένου να ενημερώνει τις αρχές και τον πολίτη ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως κατάλληλα μέτρα προστασίας, λειτουργεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συντονίζεται από την ομάδα Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης με επικεφαλής τον Δρ. Χάρη Κοντοέ.

Οι δορυφορικές υπηρεσίες που παρέχονται, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κέντρου Αριστείας Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών ΒΕΥOND, από τη βραβευμένη υπηρεσία FireHub, αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση πυρκαγιών καθώς τα δεδομένα που προκύπτουν, παρέχονται επιχειρησιακά σε βασικούς φορείς που εμπλέκονται θεσμικά στη διαχείριση και καταστολή των πυρκαγιών. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρησιακών κέντρων αποτελούν: το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ, το Επιχειρησιακό Κέντρο Παρακολούθησης Καταστροφών του ΟΤΕ, η Διεύθυνση Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, άλλοι θεσμικοί φορείς αλλά και το ευρύ κοινό.