Παράταση έως 24 Δεκεμβρίου 2019 για την υποβολή προτάσεων στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment) και στα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον»

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) ανακοίνωσαν την παράταση έως την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment) και στα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον.

Πρόκειται για δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς με ξεχωριστές κατηγορίες, αλλά με κοινή καταληκτική ημερομηνία, κοινή Επιτροπή Αξιολόγησης και ενιαία τελετή βράβευσης. Τα Βραβεία απονέμονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την συμβολή τους στην κυκλική οικονομία.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απονέμονται στις παρακάτω 6 κατηγορίες.

1. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award) για πολύ μικρές (micro) και μικρές (small) επιχειρήσεις .

2. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award) για μεσαίες (medium) και μεγάλες (large) επιχειρήσεις .

3. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products & Services Award).

4. Βραβείο Διεργασίας (Process Award).

5. Βραβείο Συνεργασίας με Αναπτυσσόμενη Χώρα (Developing Country Cooperation Award).

6. Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business & Biodiversity Award).

Στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη, οι υποψήφιες κατηγορίες μπορούν να διαγωνιστούν σε περισσότερες από μία από τις 6 κατηγορίες.

Τα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος απονέμονται στις εξής δύο κατηγορίες:

1. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

2. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Βαθμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο site του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.
http://www.ebae.eu ή επικοινωνήστε με τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, τηλ. 6944518734, email: apapadakis@arvisolar.gr

Το Ecotec είναι χορηγός επικοινωνίας των βραβείων.