Η ΕΛ.ΑΣ... ανακυκλώνει

Το τελευταίο τρίμηνο λειτουργεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Η δράση συνοδεύεται και από μια νέα δράση ανθρωπιστικού χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα από την εφαρμογή του προγράμματος πιστώνονται αποκλειστικά στο λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και την υποστήριξη του φορέα «Συμμαχία για την Ελλάδα». Από την έναρξη του προγράμματος έχουν τοποθετηθεί συνολικά ενενήντα επτά ειδικοί κάδοι στο σύνολο των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας και Διευθύνσεις, με αποτέλεσμα να έχουν συλλεχθεί και ανακυκλωθεί περισσότερες από 42.000 συσκευασίες ανακυκλώσιμου υλικού (μπουκάλια).

«Με την υλοποίηση του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης και τη συλλογή των προαναφερόμενων ανακυκλώσιμων συσκευασιών, αναφέρει η ανακοίνωση της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης, ενισχύεται περαιτέρω η οικολογική συνείδηση του προσωπικού. Και επιπλέον, μέσω των εσόδων ανταποδοτικού οφέλους ενισχύονται τα ορφανά τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».

Στην φωτό, αστυνομικός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης μπροστά στον κάδο ανακύκλωσης.