Ευρ. Κοιν: Θέτει θέμα πράσινων ομολόγων και ΕΚΤ

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να προσαρμοστούν σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, σύμφωνα με του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα, για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου που αφορά τις μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το ψήφισμα συνέταξε ο εισηγητής Κώστας Μαυρίδης (Σοσιαλιστές, Κύπρος). Αναλυτικά:

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 33 αποχές με αναφορά, εκτός των περιβαλλοντικών θεμάτων και στη νομισματική πολιτική για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ, τα ελληνικά ομόλογα, τα ψηφιακά νομίσματα και ξέπλυμα χρήματος, αλλά και Πορίσματα για τους μισθούς και την ανεργία.

Η Συμφωνία του Παρισιού

Το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΚΤ να εφαρμόσει καλύτερα περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη βέλτιστη διακυβέρνηση αρχές στις πολιτικές της, καθώς και να επανασχεδιάσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) για την καλύτερη στήριξη περιβαλλοντικά βιώσιμων πρωτοβουλιών.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι η έκδοση «πράσινων» ομολόγων αντιστοιχεί μόλις στο 1% της συνολικής διάθεσης ομολόγων σε ευρώ, ενώ οι περισσότερες (62,1%) αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ αφορούν τομείς που ευθύνονται για το 58,5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ευρωζώνη.