Μνημόνιο Συνεργασίας για βιώσιμες μεταφορές

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) και τη Διεθνή Ναυτική Ένωση (ΔNE). Το Μνηµόνιο Συνεργασίας (ΜοU) υπογράφηκε στο πλαίσιο της εδραίωσης της συνεργασίας των τριών φορέων, οι οποίοι αναγνώρισαν την από κοινού ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών. Αναλυτικά:

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής και οι τρεις εκπρόσωποι των φορέων, κκ. Νικόλαος Ροδόπουλος, Χαράλαμπος Σημαντώνης και Φίλιππος Κωστόπουλος, αναγνώρισαν τη σημαντική συμβολή των μεταφορών στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή της χώρας, αλλά και στην αναγκαιότητα ανάπτυξης μεταφορικών λύσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, έξυπνου, οικονομικά αποδοτικού και περιβαλλοντικά βιώσιμου συστήματος μεταφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕL, η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας στη χώρα μας έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα ένα συστηματικό εμπόδιο περιορισμού των προοπτικών ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των μεταφορών στην οικονομική μεγέθυνση αλλά και στην επίτευξη των Βιώσιμων Στόχων για την ανάπτυξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, EEL, EENMA και ΔΝΕ, εκτίμησαν ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες σύμπραξης μεταξύ τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.