Προτάσεις ΣΠΕΦ για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης

Προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικά έστειλε επιστολή με παρατηρήσεις και προτάσεις στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί του ν/σ για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ. Στην επιστολή διατυπώνονται 5 σημεία, τα οποία κοινοποιούνται και στον Υφυπουργό κ. Γεράσιμο Θωμά και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ περιλαμβάνει και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σχετικά με τις στρεβλώσεις στην ΤΑ (Τιμή Αναφοράς) που δημιουργεί ο ν. 4602/2019 ως έχει. Αναλυτικά:

Ο ΣΠΕΦ εκτιμά (1ο σημείο) ως ορθή στο άρθρο 2, παρ. 1, υποπερ. γγ του ν/σ την αναφορά πως η αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου προβαίνει στην αποστολή του φακέλου ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για τα έργα της Κατηγορίας Α1, μόνο εφόσον η γνωμοδότηση αυτή κρίνεται ουσιώδης.

Για την διευκόλυνση και επιτάχυνση της ανάπτυξης μικρομεσαίων φ/β έργων ο Σύνδεσμος κρίνει σκόπιμη την αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΑΕΠΟ από τα 0.5 MW που είναι σήμερα δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 3851/2010 στο 1 MW εγκατεστημένης ισχύος (2ο σημείο).
Το τρίτο σημείο αφορά το άρθρο 13, παρ. 2 του ν/σ και με δεδομένο τον υπερπληθωρισμό αιτήσεων για άδειες παραγωγής από ΑΠΕ και ιδίως φωτοβολταϊκά που παρατηρείται τον τελευταίο μόλις 1,5 χρόνο με 25 GW νέων αιτήσεων για προς διάθεση χωρητικότητα 9 GW που προβλέπει το ΕΣΕΚ ως το 2030 σε αιολικά και φωτοβολταϊκά συνολικά.

Ένα από τα θέματα για τα οποία έκανε προτάσεις ο ΣΠΕΦ αφορά τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται εκ του ν. 4602 σχετικά με τον περιορισμό των δύο έργων εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο με ΤΑ εκτός διαγωνισμών (τέταρτο σημείο).

Το τελευταίο και πέμπτο σημείο της επιστολής του Συνδέσμου Παραγωγών, αφορά την παροχή της δυνατότητας στους επενδυτές φ/β έργων ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος να υλοποιούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα έργα δικτύου.

Περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ecotec