ΤΑΙΠΕΔ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει η 23η Μαρτίου (ημέρα Δευτέρα), μέχρι τις 5.00 το απόγευμα. Ενόψει της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε παρόμοιες τροποποιήσεις των όρων της Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Αναλυτικά:

Αυτό που προβλέφθηκε είναι η δυνατότητα αποστολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων και ηλεκτρονικά μέσω email, λόγω των συνθηκών που έχει διαμορφώσει παγκοσμίως η πανδημία του κορωνοϊού.

Επιπλέον, οι ενδιαφέρομενοι επενδυτές που θα επιλέξουν στην παρούσα φάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποστείλουν τα έγγραφα και σε φυσική μορφή μέχρι τις 24/4/2020.

ΤΑΙΠΕΔ τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Μπορείτε να την βρείτε εδώ http://bit.ly/33vdRok