Υπόγειοι κάδοι στην Κοζάνη

Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων. Οι πρώτοι κάδοι τοποθετήθηκαν στην πλατεία Μπρίστολ ενώ θα ακολουθήσει η τοποθέτηση υπογείων κάδων στην πλατεία Ελευθερίας.

Άμεσα θα ξεκινήσει η λειτουργία των πρώτων κάδων στην Πλατεία Μπρίστολ. Η δημοτική αρχή πιστεύει πως με την εφαρμογή του προγράμματος θα επιτευχθεί άμεσα αναβάθμιση στην ζωή της πόλη.

Η συνολική σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα τεμαχίων υπόγειων συστημάτων – κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) προκειμένου να αναπτυχτεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων) στον Δήμο Κοζάνης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες, με τη χρήση των τυποποιημένων τροχήλατων κάδων, ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Μαζί με τους κάδους, τον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός μηχανισμού υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριμματοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου.

Ο γερανός θα χρησιμεύσει στην αποκομιδή του συστήματος των υπόγειων κάδων απορριμμάτων που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Κοζάνης.
Δηλώσεις

«Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στην πόλη καθώς εκτιμούμε πως η διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων είναι κομβικής σημασίας. Βούληση μας είναι να μην μείνουμε στους 12 κάδους αλλά στο μέλλον να αναπτύξουμε το δίκτυο τόσο στα σύμμεικτά απορρίμματα όσο και στα ανακυκλώσιμα απορρίμματα καθώς κεντρική μας επιλογή είναι η ανάπτυξη της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε ευρεία κλίμακα» δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.