5ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Παράταση για την υποβολή περίληψης

Ένα σημαντικό γεγονός για την διαχείριση αποβλήτων, το 5Ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, αρχίζει να διαμορφώνεται ως προς τις εργασίες που θα παρουσιαστούν. Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου έλαβε την απόφαση νέας παράτασης της ημερομηνίας υποβολής περίληψης για συμμετοχή στο συνέδριο. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής περίληψης για συμμετοχή στο 5 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2017.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι αυτή την ημερομηνία την περίληψή τους στη γραμματεία του Συνεδρίου. Η Ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο [email protected]

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας.

Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού. Καλούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στα παρακάτω ερευνητικά πεδία, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως δηλώσουν εγκαίρως την προτίμησή τους για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση και να υποβάλουν έως τις 12/10/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] την περίληψη της συμμετοχής τους ως αρχείο *.doc.

Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην γραμματεία του Συνεδρίου έως τις 01/11/2017.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και στρογγυλά τραπέζια με βάση την παραπάνω θεματολογία.

Όλες οι εργασίες και οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την εγγραφή σας στο συνέδριο: https://www.eventora.com/el/Events/5th-eedsa-conference

Το Ecotec θα είναι χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου.