Ημερίδα Καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων

Η Euromarket Ε.Π.Ε, με εξειδίκευση στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, οργάνωσε με επιτυχία την Ημερίδα: ‘’ Σύγχρονες Τεχνολογίες και Προϊόντα για σχεδιασμό – αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων’’, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.

H ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, στα πλαίσια της πολιτικής της για ενημέρωση του τεχνικού κόσμου για τις εξελίξεις στις καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Παρουσιάστηκαν τεχνολογίες και προϊόντα από τρείς κορυφαίες εταιρείες διεθνώς, την Γερμανική ENEXIO, την Ιαπωνική Mitsubishi Chemicals Aqua Solutions, και την Αμερικανική General Environmental Systems (G.E.S.).

Την ημερίδα παρουσίασε ο κ . Κωνσταντίνος Δαής, μηχανικός περιβάλλοντος, ενώ τον Όμιλο Euromarket, το έργο του, την πολιτική του καθώς και τις συνεργαζόμενες εταιρείες παρουσίασε ο κ. Βασίλης Κώτσης, Πρόεδρος του Ομίλου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Από την Γερμανική εταιρεία ENEXIO, με εισηγητές τους κ. Martin Marggraff και Juan Carlos Santoyo, παρουσιάστηκαν οι καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα της κινούμενης βιοκλίνης (MBBR), σταθερής βιοκλίνης(fixed bed),βιοπύργου ( trickling filter biotower) και τεχνολογία ταχείας καθίζησης lamella.

Η Ιαπωνική εταιρεία MITSUBISHI CHEMICALS AQUA SOLUTIONS, με εισηγητή τον κ. Kyohei Ozaki παρουσίασε την τεχνολογία, τα προϊόντα και εφαρμογές βιο μεμβρανών (MBR) κοίλης ίνας από PVDF.

Παρουσιάστηκε επίσης η χρήση της βιοτεχνολογίας στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων με προϊόντα βιο-ενίσχυσης της εταιρείας General Environmental Systems (G.E.S.), USA., από τον κ. Φιλοκτήτη Βεϊνόγλου, χημικό περιβάλλοντος

Θέματα ημερίδας

Στην διάρκεια της ημερίδας καλύφθηκαν θέματα εφαρμογών, σχεδιασμού και διαστασιολόγησης για όλες τις τεχνολογίες ενώ στο τέλος κάθε παρουσίασης στην συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ερωτήματα από το κοινό και δόθηκαν απαντήσεις από το πάνελ των ειδικών της Ευρωμάρκετ και των εταιρειών που αντιπροσωπεύει..

Στο χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε και έκθεση προϊόντων και τεχνολογιών των παρουσιαζόμενων εταιρειών.

Την ημερίδα έκλεισε ο κ. Πάνος Κώτσης, ιδρυτής του ομίλου Euromarket.

Τα μέλη του επιστημονικού πάνελ ήταν οι:

Κωνσταντίνος Δαής, MSc, Διπλ. Πολ. Μηχ. – Περιβ. Μηχ., Euromarket Ε.Π.Ε.,

Φιλοκτήτης Βεϊνόγλου, Χημικός Περιβάλλοντος, Euromarket Ε.Π.Ε

Νίκος Καλαμπαλίκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Euromarket Ε.Π.Ε.

Πάνος Κώτσης, Ιδρυτής του Ομίλου Euromarket, Ειδικός Σύμβουλος

Βασίλης Κώτσης, Διευθ. Σύμβουλος της Euromarket και Πρόεδρος του Ομίλου

Martin Marggraff, Dipl.-Wi.-Ing,, Senior Sales Director ENEXIO

Juan Carlos Santoyo, C.Eng. MSc, Sales Manager, ENEXIO

Kyohei Ozaki, Sales & Marketing Manager, MITSUBISHI CHEMICALS AQUA SOLUTIONS

Horiuchi Futomitsu, Sales and Marketing Director, MITSUBISHI CHEMICALS AQUA SOLUTIONS