Νέος κύκλος Ευρωπαϊκών και Ελληνικών βραβείων

Προκηρύχθηκε ο νέος κύκλος των Ευρωπαϊκών κι Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον. Την προκήρυξη καθώς και τα έντυπα υποβολής και για τους δύο θεσμούς μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Ευρωπαϊκά Βραβεία", στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος). Περισσότερα για τα βραβεία:

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, με την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε από τον συντονισμό, την διοργάνωση και την βράβευση εταιρειών στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (DG Environment) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει παράλληλα και τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον.

Τα ελληνικά βραβεία, διοργανώνονται για 3η συνεχόμενη φορά και κινούνται σε δύο πυλώνες. Στον πρώτο πυλώνα προσκαλούνται Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμοί που εφάρμοσαν ή χρησιμοποίησαν ή αξιοποίησαν τεχνογνωσία, συστήματα, τεχνολογία, υποδομή, εκπαίδευση και υπηρεσίες που προστατεύουν ή βελτιώνουν το περιβάλλον. Στον δεύτερο πυλώνα προσκαλούνται Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συμπράκτες τους με αντίστοιχες δράσεις.

Ο διετής κύκλος των βραβείων αρχίζει με την παρούσα προκήρυξη και τελειώνει με την βράβευση των συμμετεχόντων σε ειδική τελετή απονομής, παράλληλα με την βράβευση των φορέων που διαγωνίζονται στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment - EBAE).

Κατηγορίες

Οι υποψήφιοι στα ελληνικά βραβεία μπορούν να διαγωνισθούν σε μια από τις παρακάτω δύο κατηγορίες:

1η Κατηγορία - Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

2η Κατηγορία - Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού

Οι υποψήφιοι στα Ευρωπαικά Βραβεία, που διοργανώνονται για 7η φορά στη χώρα μας, μπορούν να διαγωνισθούν στις παρακάτω έξι κατηγορίες:

1. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award) για πολύ μικρές (micro) και μικρές (small) επιχειρήσεις.

2. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award) για μεσαίες (medium) και μεγάλες (large) επιχειρήσεις.

3. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products & Services Award).
4. Βραβείο Διεργασίας (Process Award).

5. Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Business Cooperation Award).

6. Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business & Biodiversity Award).

Την προκήρυξη καθώς και τα έντυπα υποβολής και για τους δύο θεσμούς μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Ευρωπαϊκά Βραβεία", στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ, www.paseppe.gr

Η T Press και το περιοδικό Ecotec είναι χορηγοί επικοινωνίας των Βραβείων.