Ήρθε ο Επαγγελματικός Λογαριασμός

Υποχρεωτική είναι πλέον, η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, οι πολίτες για να τους αναγνωριστεί η οποιαδήποτε δαπάνη για το χτίσιμο του αφορολόγητου θα πρέπει τα ποσά που πληρώνουν να καταλήγουν σε αυτούς τους λογαριασμούς.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΒΆ 3944/9.11.2017) καθορίστηκαν οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών των υπόχρεων με εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο θεσμός του Επαγγελματικού Λογαριασμού αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους ελεγκτές των φορολογικών καταστάσεων να έχουν άμεση και ξεκάθαρη εικόνα για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.