Ξεκινάει το PROTOMEDEA-Ασπίδα προστασίας στη Μεσόγειο

Δύο συναντήσεις των εταίρων του έργου PROTOMEDEA πραγματοποιήθηκαν σε Λευκωσία και Αθήνα με στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων για τους στόχους και τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος. O σχεδιασμός ενός δικτύου «Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στην Ανατολική Μεσόγειο» στο Αιγαίο Πέλαγος και ενός ακόμη στην Κύπρο, είναι το έργο που χρηματοδοτεί η Ε.Ε - Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE).

Ο χρονικός του ορίζοντας είναι 36 μήνες από το Δεκέμβριο του 2015 έως και το Νοέμβριο του 2018, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 600.000 ευρώ.

Στο έργο συμμετέχουν 7 επιστημονικοί εταίροι (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΑΠΘ, ΕΘΠΑΒΣ, CNR, Enalia, Πανεπιστήμιο Κύπρου), από 3 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία). Συντονιστής του έργου είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με έδρα την Αθήνα, και επικεφαλής του έργου είναι η Δρ Παρασκευή Καραχλέ.

Οι περιοχές μελέτης του προγράμματος αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος και τα αντίστοιχα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Στην φωτό, το λογότυπο του έργου.