Περιοχές Natura και ανάπτυξη: Θα μπορούσαμε 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Η νέα έρευνα της ΜΚΟ διαΝΕΟσις, σε μια ακόμη σημαντική ερευνητική προσπάθεια αποτυπώνει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των περιοχών Natura, μέχρι σήμερα και προτείνει ένα ρεαλιστικό σχέδιο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει, εκτός από προστασία των περιοχών αρκετές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το 1/3 της έκτασης της Ελλάδας είναι περιοχές ενταγμένες στο ευρωπαϊκό δίκτυο προαστευόμενων περιοχών Natura 2000, αλλά παραμένουν παραμελημένες και ανεκμετάλλευτες; Η αποτελεσματική αξιοποίησή τους θα μπορούσε να εξασφαλίσει 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών της διαΝΕΟσις, αν το 40% των περιοχών Natura 2000 της χώρας, αναδεικνύονταν και αξιοποιούνταν, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να εξασφαλίζει:

• 2 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα τον χρόνο και

•15.000 θέσεις εργασίας

Περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ecotec