Άρθρο Σταύρου Τσαγκάρακου-Μείωση Κόστους Ενέργειας στις ΔΕΥΑ

Ο γενικός διευθυντής στη ΔΕΥΑ Τυρνάβου, γράφει στο Ecotec για τον κύκλο του νερού έχει ενεργειακό κόστος που είναι σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπισθεί:

«Έχουμε αναρωτηθεί πόση ενέργεια ξοδεύεται για την άντληση και μεταφορά του νερού, τη διύλιση, τη διανομή, για να φτάσει στους τελικούς χρήστες και στη συνέχεια τη μεταφορά των αποβλήτων και τον καθαρισμό τους για την απόδοση του νερού (της όποιας ποιότητας) στους τελικούς αποδέκτες;

Αυτός ο «μικρός κύκλος» του νερού έχει ένα ενεργειακό κόστος το οποίο πολλές φορές είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αναφέρεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το κόστος αυτό καλύπτει το 7% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, αφήνοντας μια βρύση να τρέξει για πέντε λεπτά χρησιμοποιείται περίπου τόση ενέργεια όση αν αφήσουμε έναν λαμπτήρα 60-watt αναμμένο για 14 ώρες.»

Η ενέργεια είναι συνήθως μία από τις πρώτες δαπάνες σε δήμους που έχουν υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης, συχνά δε ισοδυναμεί με το 1/3 του προϋπολογισμού τους, και αυτό εξαιτίας της λειτουργίας των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων.

(Ολόκληρο το άρθρο, που αποτελεί εισαγωγή στο Αφιέρωμα- Τεχνολογίες Νερού, στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2017 του περιοδικού Ecotec)