Όφελος 50.000 ευρώ o ΕΔΣΝΑ

Η διοίκηση του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, προχώρησε σ την καταγραφή του στόλου των οχημάτων που διαθέτει. Από αυτήν την καταγραφή προέκυψε όφελος 50.000 ευρώ για τον Οργανισμό, καταρτίστηκε πρόγραμμα συντηρήσεως για τον εξοπλισμό ενώ αντιμετωπίστηκε και η περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Από την καταγραφή του ΕΔΣΝΑ προέκυψε πως σημαντικός αριθμός οχημάτων ήταν παροπλισμένος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρθεί διότι εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης προκαλείτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής όπου και είχε αφεθεί.

Ξεπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια, δημιουργήθηκε φάκελος για κάθε όχημα, με όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (στα περισσότερα δεν υπήρχαν) και φωτογραφίες, κινήθηκε η διαδικασία εκποίησης τους από τον ΟΔΔΥ.

Η διοίκηση του Συνδέσμου υπολογίζει πως η κίνηση αυτή θα αποφέρει 50.000 ευρώ ετησίως, από τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας και ασφάλιστρων.

Ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε και στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε το σύνολο των οχημάτων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού του να μπει σε τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων.