Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον για την Πλατφόρμα Επιβράβευσης Ανακύκλωσης Followgreen

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε και φέτος στην Ελλάδα και σε όλες της χώρες της Ε.Ε. τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2017-2018. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) συντονίζει για έβδομη συνεχή φορά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, σε συνεργασία με εκπροσώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κλαδικών και επιστημονικών φορέων και υπό τις αυστηρές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Δημοτική πλατφόρμα επιβράβευσης της ανακύκλωσης www.followgreen.gr, πρόταση της ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr, διακρίθηκε με το Ελληνικό βραβείο στην κατηγορία «Products & Services» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment – EBAE), ενώ λαμβάνοντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες θα συμμετέχει στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, με άλλες εταιρίες, που επίσης διακρίθηκαν, από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Η τελετή απονομής των νικητών θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα αναπτύχθηκε από την ΕΠΤΑ Α.Ε. σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρία Πληροφορικής Omniworks, και αφορά στη λειτουργία μίας ψηφιακής εφαρμογής για ‘έξυπνες’ πόλεις και κοινότητες που συνδέει τον Δήμο με πολίτες, τοπικές επιχειρήσεις και σχολεία με κοινό στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης.

Οι κύριοι λόγοι απονομής του βραβείου στην πλατφόρμα – βάσει της πρότασης - συνοψίζονται ως εξής:

-Ο Δήμος αποκτά ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο για να επιβραβεύει τους ευαισθητοποιημένους πολίτες σε θέματα ανακύκλωσης, παρέχοντάς τους εκπτώσεις σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις του ίδιου του Δήμου.

-Με απλό και διασκεδαστικό τρόπο, οι πολίτες και οι μαθητές εκπαιδεύονται για τις πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

-Τα σχολεία αποκτούν βασικό ρόλο στην ανακύκλωση του Δήμου.

-Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου ενισχύονται, επιβραβεύοντας τους ευαισθητοποιημένους πολίτες που επαναχρησιμοποιούν υλικά.

-Η τοπική αγορά ενισχύεται και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν δωρεάν προβολή μέσω της πλατφόρμας του Δήμου.