Συνέδριο ΕΣΔΑΚ: Με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία

Στο διήμερο συνέδριο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) πάνω από 40 εξειδικευμένοι ομιλητές, εκπρόσωποι σημαντικών φορέων της διαχείρισης αποβλήτων αλλά και πολυάριθμοι εκπρόσωποι από την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα συμμετέχουν σε ένα συνεδριακό γεγονός που αποτελείται από 10 Ενότητες. Το συνέδριο διοργανώνεται την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου.
Ο προσανατολισμός του συνεδρίου είναι η Κυκλική Οικονομία. Οι παρουσιάσεις αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές…
Οι Ενότητες της 1ης Ημέρας του συνεδρίου είναι:

-Χαιρετισμοί

-Στροφή στην Κυκλική Οικονομία : Ευρωπαϊκός ΚΑΙ Εθνικός Σχεδιασμός

-Καινοτόμες Εφαρμογές Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
-Τεχνολογικές, Κοινωνικές Προκλήσεις και Εφαρμογές
-Ευρωπαϊκά Καινοτόμα Προγράμματα Περιβάλλοντος

Στην 2η Ημέρα οι Ενότητες είναι:

-Περιφερειακός Σχεδιασμός

-Θεσμικό Χρηματοδοτικό Περιβάλλον: Δυνατότητες και ευκαιρίες

-Περιφερειακός Σχεδιασμός-Εφαρμογη του ΠΕΣΔΑ Κρήτης

-Τοπικά Σχέδια Δήμων Κρήτης

-Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην αλυσίδα ΤΗΣ Διαχείρισης των Απορριμμάτων

-Πορεία για την Κυκλική Οικονομία-Δρασεις συνέργειας

Το Ecotec θα μεταφέρει τις σημαντικότερες στιγμές του 2ήμερου συνεδρίου του ΕΣΔΑΚ