Ξεκινάει το έργο INHERIT στην Πελοπόννησο

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου «INHERIT – Sustainable tourism strategies to conserve and valorise the Μediterranean coastal and Maritime natural heritage». Επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg-Mediterranean, και έχει τετραετή διάρκεια (2018-2022).

Το έργο INHERIT στοχεύει στην προστασία της παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς από τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού και στην αξιοποίησή τους μέσω μιας νέας στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης που εστιάζει:

-Στη δημιουργία προτύπων περιοχών INHERITURA όπου τα μέτρα προστασίας της φυσικής κληρονομιάς και οι πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης θα αποφασίζονται και εφαρμόζονται μέσω μιας ανιούσας (bottom-up) διαδικασίας με τη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων και κάθε ομάδας ενδιαφέροντος.

-Στη διαμεσογειακή συνεργασία για την δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων που θα αναδεικνύουν και θα συνδέουν τις περιοχές INHERITURA έτσι ώστε η φυσική κληρονομιά να γίνει το εργαλείο για την πράσινη ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσόγειο και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της.

Στο έργο INHERIT συμμετέχουν άλλοι 14 οργανισμοί από διαφορετικά κράτη της Μεσογείου, όπως: το Υπουργείο Τουρισμού της Κροατίας, Περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια της Ιταλίας, η Περιφέρεια της Μούρθια, Γενική Διοίκηση Φυσικού Περιβάλλοντος, Γραφείο Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Ισπανίας, η Περιφέρεια της Aπουλίας, Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας του Πολιτισμού και Περιφερειακής Αξιοποίησης της Ιταλία, το Διαμερισματικό Συμβούλιο του Ερώ της Γαλλίας, ο Δήμος της Ίζολα, Δημόσια υπηρεσία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη έργων στη Σλοβενία, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου, της Κύπρου, το Ίδρυμα γα την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τον Διάλογο στη Μάλτα της Μάλτας, η Διεθνής Ένωση για τα Μεσογειακά Δάση της Γαλλίας, το Ίδρυμα Seneca, Υπηρεσία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Περιφέρειας της Μούρθια στην Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ινστιτούτο Γεωργίας και Τουρισμού στην Κροατία, τα Πάρκα Διναρίδες, Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών των Δειναρικών Άλπεων στο Μαυροβούνιο, η Ένωση για την Διαφύλαξη της Κληρονομιάς της Μέρτολα στην Πορτογαλία.