Το ΕΚ ψηφίζει για εξοικονόμηση και ηλεκτροκίνηση
br>Το δεύτερο θέμα που θα τεθεί προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έως 16 Απριλίου, είναι η νέα οδηγία για την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων (με πρόβλεψη για υποδομές ηλεκτροκίνητων οχημάτων). Η ολομέλεια θα θέσει σε ψηφοφορία τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την εξασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στην ΕΕ έως το 2050. Και οχι μόνον… Στο μικροσκόπιο η μείωση των εκπομπών και η ηλεκτροκίνηση. Αναλυτικά:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τη στήριξη της ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων.

Θα πρέπει ακόμη να υιοθετήσουν έναν εθνικό χάρτη πορείας προκειμένου να πετύχουν το μακροπρόθεσμο στόχο του 2050 όσον αφορά τη δημιουργία ενός εθνικού κτιριακού δυναμικού με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, με ειδικά ορόσημα για το 2030 και το 2040.

Ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης-περιορισμός των εκπομπών

Το πλέον νεοτεριστικό στοιχείο της Οδηγίας αποτελεί η πρόβλεψη για την ηλεκτροκίνηση περιλαμβάνοντας τρία στοιχεία, τα οποία είναι τα εξής:

-υποδομή ηλεκτροκίνησης, μέσω της ανάπτυξης σημείων επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα σε όλα τα καινούρια μη οικιστικά κτίρια

-αναφορά στον στόχο για μείωση των εκπομπών στην ΕΕ κατά 80-95%

-ένα εργαλείο («δείκτη ευφυΐας»), το οποίο θα μετρά πόσο ευέλικτα είναι τα νέα κτήρια στο να προσαρμόζονται στις ανάγκες των κατοίκων τους, μειώνοντας τη χρήση ενέργειας