Το ΕΚ ψηφίζει για το κλίμα και τα δάση

Το τρίτο θέμα που θα συζητηθεί από τους ευρωβουλευτές και θα τεθεί προς ψηφοφορία, στις ενότητες που θα αποφασίσει το Ε.Κ αφορά την προστασία του κλίματος και της δασοκομίας. Όχι τόσο ξεχωριστό θέμα με τα υπόλοιπα δύο, αφού και σε αυτή την περίπτωση, η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα θα μπει στο μικροσκόπιο της Ε.Ε.

Μέχρι το 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις μεταφορές, τη γεωργία, τα κτίρια και τα απόβλητα θα πρέπει να μειωθεί κατά 30%. Επίσης κάθε αποψίλωση θα πρέπει να εξισορροπείται με τη φύτευση νέων δένδρων.

Αυτοί είναι οι στόχοι των δύο νομοθετικών προτάσεων που θα τεθούν σε ψηφοφορία στο ΕΚ.

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει και έναν δεύτερο κανονισμό με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του επιπέδου των εκπομπών που απορροφούν τα δάση.

Αναλυτική αναφορά στην έντυπη έκδοση του Ecotec, στο τεύχος Απριλίου.