Νέο εργαλείο για την Ενεργειακή Απόδοση

Η εργαλειοθήκη του έργου PUBLENEF συγκεντρώνει τις βέλτιστες πρακτικές, τα εργαλεία και τα μέσα που υποστηρίζουν τους φορείς ΓΙΑ ΤΗΝ χάραξης πολιτικής στην εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κι αυτό συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ολες οι πληροφορίες για το έργο στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ συγκεντρώθηκαν στην εξής ηλεκτρονική πλατφόρμα:

www.publenef-toolbox.eu/tools

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα "PUBLENEF TOOLBOX", που λειτουργεί στη παραπάνω διεύθυνση αποτελείται από καταλόγους βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων, που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν πολιτικές ενεργειακής απόδοσης.

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να προσδιορίσουν την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες τους, μέσα από μια ευρεία συλλογή ορθών πρακτικών και εργαλείων.

Οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής πολιτικής, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν ενεργά στη συνεχή αναβάθμιση της πλατφόρμας, αποστέλλοντας τα προβλήματά τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ενεργειακής απόδοσης, κατεβάζοντας ένα εργαλείο, μια καλή πρακτική, εμπειρίες, κ.λπ., «φορτώνοντας» στην πλατφόρμα το λογισμικό, τις παρουσιάσεις, τις καλές πρακτικές που χρησιμοποίησαν και προτείνοντας κι άλλες λύσεις.

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως: δημόσια κτίρια, δημόσιες συμβάσεις, χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης, δημόσιες μεταφορές και άλλα.

Η επόμενη εκδήλωση του έργου Publenef στην Ελλάδα, είναι προγραμματισμένη για τις 6 Ιουνίου, 2018, στο Ναύπλιο. Περισσότερες πληροφορίες: minadaki@cres.gr.