Σ.Λουμάκης: Φωτοβολταϊκά στα κτήρια και χονδρεμπορική αγορά

Παρουσία αναλυτών του International Energy Agency (ΙΕΑ) ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ, κ. Στέλιος Λουμάκης, διατύπωσε τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού τομέα με την προσθήκη φωτοβολταϊκών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής ώστε να καταστούν αυτά ενεργειακά ουδέτερα. Ο κ. Λουμάκης αναφέρθηκε εκτός των Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης και σε θέματα Αγοράς. Συγκεκριμένα:

Στην παρουσίαση του στο Συνέδριο «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και συγκεκριμένα στην 5η Συνεδρία με θεματική την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων αναφέρθηκε στην αφθονία της ηλιακής ενέργειας στη χώρα μας στον μηδενικής όχλησης χαρακτήρα των φωτοβολταϊκών λόγω της απουσίας κινούμενων μερών, αλλά

και της μακράς διάρκειας ζωής τους με σημαντικό βαθμό εγγυημένης απόδοσης 80% για τα πρώτα 25 χρόνια, το συνεχώς μειούμενο κόστος κατασκευής τους και τέλος στο περιθώριο ~1 GW που διαθέτει ακόμα σήμερα η χώρα μας ιδίως στο διασυνδεδεμένο σύστημα για την περαιτέρω σταδιακή ανάπτυξη τους.

Παρουσιάζοντας ανάλυση από τα ωριαία στοιχεία παραγωγής του 2015, όπου δεν υπάρχουν ως σήμερα ουσιαστικές μεταβολές στα φ/β αλλά ούτε και στην ζήτηση ενέργειας οπότε η εικόνα παραμένει εν πολλοίς ίδια, ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ τόνισε πως στην ελληνική αγορά το ευεργετικό Sunrise Effect υπερακοντίζει σημαντικά το πολυειπωμένο Sunset.

Δηλαδή η άνοδος που γλυτώνει το σύστημα κατά την ένταξη των φ/β το πρωί και μέχρι την μεσημεριανή αιχμή ζήτησης, είναι μεγαλύτερη από την άνοδο με την οποία επιφορτίζεται το απόγευμα το σύστημα επειδή δύει ο ήλιος και τα φ/β αποσύρονται.

«Για να πλησιάσει να ανατραπεί η σημερινή ευεργετική κατάσταση και να παρουσιαστούν στην χώρα μας φαινόμενα τύπου Καλιφόρνιας, με στάσιμη την ζήτηση και το προφίλ της θα χρειάζονταν επιπλέον τουλάχιστον 1 GW νέων φ/β εγκαταστάσεων».

Άλλα σημεία της ομιλίας του προέδρου του ΣΠΕΦ:

-«ο κορεσμός του δικτύου σε επίπεδο γειτονιάς πόλεων είναι αναμενόμενος, οπότε για την προστασία και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών των φ/β εγκαταστάσεων, εξ’ ορισμού δεν θα μπορούν όλες οι τυχόν αιτήσεις να ικανοποιηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ»

Αναφορά έγινε και στο κεφάλαιο της αποκεντρωμένης αποθήκευσης με μπαταρίες, που προορίζεται να βοηθήσει το σημείο ακριβώς αυτό, δηλαδή να περιορίσει την αμφίδρομη χρήση του δικτύου μέσω net-metering, αυξάνοντας την ιδιοκατανάλωση και έτσι τις δυνατότητες για περισσότερες Φ/Β εγκαταστάσεις σε κτήρια και όχι μόνο:

-«ο χρόνος απόσβεσης σήμερα ενός τέτοιου οικιακού Φ/Β net-metering με αποθήκευση ανέρχεται στα 16 χρόνια όταν για το ίδιο σύστημα χωρίς αποθήκευση είναι στα οκτώ. Κατά έναν παράδοξο δηλαδή τρόπο η ελκυστικότητα του ισχύοντος σχήματος net-metering και της επιδότησης που προσφέρει μέσω της εικονικής αποθήκευσης της παραγωγής στο δίκτυο για έως και τρία χρόνια, καθιστά τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους για αποκεντρωμένη αποθήκευση οικονομικά αδιάφορους έως αρνητικούς στο να προβούν στην σχετική δαπάνη».