Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕξοικονόμηση ΕνέργειαςAudit2Measure: πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία

Audit2Measure: πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία

Το έργο Audit2Measure, που υλοποιείται από το ΕΜΠ, την ΠΟΒΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου) και το Επιμελητήριο Κορινθίας, διοργανώνει την δράση «Εργαστήριο Ιδεών» με στόχο τη συνεργασία και διάδραση με υψηλόβαθμα στελέχη σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας. Μέσω της δράσης αυτής, οι εταίροι του έργου στην Ελλάδα έχουν στόχο:

  • Να παρουσιάσουν στα στελέχη των επιχειρήσεων τις πιο σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας στη βιομηχανία.
  • Να συζητήσουν και αναγνωρίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις που ιδανικά θα ταίριαζαν σε κάθε επιχείρηση βιομηχανίας, σε συνεργασία με τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
  • Να υποστηρίξουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στις αποφάσεις υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, δρομολογώντας την δέσμευσή τους για την ενσωμάτωση κατάλληλων βιώσιμων μέτρων.
  • Να παρουσιάσουν την στρατηγική Audit2Action και να διευκολύνουν την ανάπτυξη δράσεων σχετικά με την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
  • Να προτείνουν ένα σχέδιο συνεργασίας και υποστήριξης στο πλαίσιο των επόμενων σταδίων του έργου Audit2Measure.

H υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί μέσω διμερών συναντήσεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του έργου Audit2Measure (ΕΜΠ, ΠΟΒΑΣ, Επιμελητήριο Κορινθίας) και της κάθε επιχείρησης.

Η δράση θα υποστηρίξει τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων κατά το αρχικό στάδιο του προγράμματος, με στόχο αυξηθεί το ενδιαφέρον και η δέσμευση για την υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης που προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους.

Τα μέτρα θα παρουσιαστούν, κυρίως, από την οικονομική τους πλευρά (κόστος επένδυσης, εξοικονόμηση, δυνατότητες χρηματοδότησης), αλλά θα δοθεί έμφαση και σε άλλα οφέλη, όπως ζητήματα πολιτικής και κανονιστικού πλαισίου, ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση αποτυπώματος άνθρακα, κλπ), ζητήματα ποιότητας, μάρκετινγκ και ανταγωνιστικότητας κ.α.

Το έργο AUDIT-TO-MEASURE έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζει η Συμφωνία Επιχορήγησης No 101075785.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ