Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμηση«Construction Blueprint»: Το πρόγραμμα που οδηγεί στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου Ευρωπαϊκής στρατηγικ...

«Construction Blueprint»: Το πρόγραμμα που οδηγεί στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις δεξιότητες του Κατασκευαστικού κλάδου

Στην τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, οι 24 εταίροι του έργου συναντήθηκαν με  εμπειρογνώμονες του κλάδου και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για να συζητήσουν τις ανάγκες σε δεξιότητες και τις επερχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός κλάδος.

Η Ελλάδα στο έργο αυτό εκπροσωπείται από την ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό νέων και επικαιροποιημένων  μοντέλων κατάρτισης και  επαγγελματικής εκπαίδευσης στους τομείς της Ενεργειακής Απόδοσης, της Κυκλικής Οικονομίας και της Ψηφιοποίησης, δομημένων σε 45 ενότητες που επέτρεψαν την κατάρτιση περισσότερων από 800 ατόμων στην πιλοτική φάση εφαρμογής τους.

Στην εκδήλωση αυτή, εμπειρογνώμονες από τον Κατασκευαστικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο, μαζί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζήτησαν τις ανάγκες που υπάρχουν σε δεξιότητες και τις επερχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός κλάδος μετά από πρόσκληση του έργου  Construction Blueprint.

Τα αποτελέσματα του έργου :

Με περισσότερους από 60 επαγγελματίες να παίρνουν μέρος στις εργασίες του Προγράμματος και περισσότερους από 100 εμπειρογνώμονες να απαρτίζουν τις Εθνικές Συμβουλευτικές Ομάδες, το έργο παρήγαγε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία διαδραστικού χάρτη. Πρόκειται για έναν ψηφιακό πόρο που συγκεντρώνει καλές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τα κενά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει περισσότερες από 100 περιπτώσεις με γεωγραφική αναφορά στην ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία, οι οποίες έχουν εντοπιστεί από εταίρους από τις χώρες που συμμετέχουν στην Πρόγραμμα και τις αντίστοιχες περιφέρειές τους.
  • Εκπόνηση και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία ή την ψηφιοποίηση. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών είναι δομημένα σε 45 ενότητες, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί από περισσότερους από 800 εργαζόμενους και σπουδαστές του τομέα στα πιλοτικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου. Ο στόχος είναι να έχουμε καλύτερα καταρτισμένους εργαζόμενους που θα μπορούν να εκτελούν την εργασία τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί μια πλατφόρμα Moodle, η οποία ενσωματώνει περισσότερα από 65 ανοικτά και διαδικτυακά σύντομα μαθήματα για αυτό-εκπαίδευση σε διάφορες γλώσσες.
  • Σχεδιασμός του Παρατηρητηρίου Κατασκευαστικών Δεξιοτήτων. Ένα διαδικτυακό εργαλείο για τον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδυάζοντας πληροφορίες από περισσότερες από 3.000 έρευνες σε Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές εταιρείες και δευτερογενείς πηγές.
  • Συγκεκριμένες δράσεις για την προσέλκυση νέων και γυναικών στον τομέα των Κατασκευών μέσω της διάδοσης και υποστήριξης πρωτοβουλιών που είναι εγγεγραμμένες στο πρόγραμμα Erasmus+ και της δημοσίευσης καλών πρακτικών που υλοποιούνται στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την προσέλκυση νέων ταλέντων στον τομέα. Επιπλέον, έχουν συγκεντρωθεί βίντεο με μαθητές που, έχοντας ολοκληρώσει την επαγγελματική τους κατάρτιση στον τομέα των Κατασκευών, μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

 

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Ο FLC (Fundación Laboral de la Construcción)

Είναι ο οργανισμός που συντόνισε τους 24 εταίρους που συμμετέχουν στο έργο, από την Ισπανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Το έργο αξιολογείται και εποπτεύεται άμεσα από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).[/box] [box type=”note” align=”” class=”” width=””]Το Construction Blueprint

Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, μέρος του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης για την τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων. Προωθείται από μια κοινοπραξία 24 εταίρων από 12 χώρες, με επικεφαλής την Fundación Laboral de la Construcción (Ισπανία).[/box]

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ