Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΔιαβούλευση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβούλευση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» έθεσε σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείο Περιβάλλοντος, ορίζοντας καταληκτική ημερομηνία την 16η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται αναρτημένο στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: .www.opengov.gr/minenv/?p=8023 .

Σύμφωνα με το υπουργείο οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων ενώ σκοπός του νομοσχεδίου είναι να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το παρόν σχέδιο νόμου ορίζονται η χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων, η ενδοημερήσια αγορά, η αγορά επόμενης ημέρας και η αγορά εξισορρόπησης. Επίσης, ορίζονται οι Διαχειριστές κάθε μίας εκ των αγορών αυτών καθώς και οι αρμοδιότητές τους για την αρμονική λειτουργία των αγορών που επιβλέπουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ