Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου

Σύμφωνα με την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου, το 2019 ήταν χρονιά ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών σε εταιρικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Από την ανακοίνωση του Ομίλου, και ως προς την ενδυνάμωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα του μετασχηματισμού του Ομίλου, αναφέρεται πως “η συνεχώς βελτιούμενη επίδοση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζεται και από τους διεθνώς αναγνωρισμένους proxy advisors, με προεξέχοντα τον Institutional Shareholder Services (ISS), ο οποίος στην κλίμακα 1-10, με άριστα το 1, αναβάθμισε την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και πλέον τη βαθμολογεί με 2 στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, με 3 στο πεδίο διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και με 4 στον τρόπο που αλληλοεπιδρά με την κοινωνία”.

Η συγχώνευση

Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής, την πιο σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μία διαδικασία που ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2019. Επίσης, στο πλαίσιο της αξιοποίησης μη βασικών συμμετοχών και παγίων και της απλοποίησης της εταιρικής δομής του Ομίλου, πωλήθηκε η συμμετοχή στην ELPEDISON, η συμμετοχή του Ομίλου στην ELDORADO, ενώ προχώρησε η συγχώνευση θυγατρικών με παρεμφερές αντικείμενο και η πώληση μη βασικών παγίων για την αποδέσμευση επιπλέον κεφαλαίων.

Το 2019 ήταν επιπλέον η χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνεκτιμώντας την ευνοϊκή συγκυρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προχώρησε στην έκδοση διεθνούς, πράσινου ομολόγου, σταθερού επιτοκίου και χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού ποσού € 670 εκατ. πενταετούς διάρκειας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο high yield green bond στην Ευρώπη για το 2019 και το πρώτο high yield green bond στην Ελλάδα. Στο ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ καταγράφηκε ευρεία συμμετοχή από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, με περισσότερους από 100 επενδυτές, εκ των οποίων το 75% ήταν ξένα χαρτοφυλάκια και μόλις το 25% ελληνικής προέλευσης.

Κατασκευή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, στον κλάδο της Κατασκευής και παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν, η Διοίκηση παρέμεινε προσηλωμένη στην υλοποίηση της Β’ φάσης αναδιάρθρωσης της ΑΚΤΩΡ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αυστηρός έλεγχος σε όλα τα έργα του εξωτερικού, αποφασίστηκε η έξοδος από ζημιογόνα έργα και ολοκληρώθηκαν συνολικά 9 έργα στα Βαλκάνια. Κατά τη διάρκεια του 2019, επίσης, αναθεωρήθηκε η συνολική στρατηγική με δραστικό περιορισμό της γεωγραφικής παρουσίας και αναδιαρθρώθηκε συνολικά η οργανωτική δομή της εταιρείας. Παράλληλα, στα τέλη του 2019, η ΑΚΤΩΡ έγινε η μόνη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, αφού αποπλήρωσε το σύνολο των υποχρεώσεών της προς τις ελληνικές τράπεζες.

Η Διοίκηση έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή τη Γ’ φάση της αναδιάρθρωσης της ΑΚΤΩΡ, η οποία προβλέπει αθροιστικά όφελος 100 εκατ. ευρώ ως το τέλος του 2023, μέσα από τη δημιουργία κεντρικού τμήματος προμηθειών, αξιοποίηση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών και μείωση του λειτουργικού κόστους. Ως προς το χαρτοφυλάκιο έργων της Κατασκευής, το 2019 η ΑΚΤΩΡ εστίασε στην υλοποίηση σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στην υπογραφή νέων συμβάσεων έργων στα οποία η εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν ανακηρυχθεί μειοδότες. Επιπλέον, συγκαταλέγεται μεταξύ των δύο τελικών διεκδικητών που έχουν υποβάλει δεσμευτική οικονομική προσφορά για το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας συνολικού προϋπολογισμού €1,51 δισ. και συμμετέχει στον διαγωνισμό του έργου “Λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας” – προϋπολογισμού € 260 εκατ.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος διαφοροποίησε και ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του, υπογράφοντας σύμβαση για την παραχώρηση του δικαιώματος αξιοποίησης εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης μαρίνας των Βαλκανίων, για περίοδο 40+10 ετών. Σε ό,τι αφορά στους αυτοκινητοδρόμους, η κυκλοφορία των οχημάτων στα ώριμα έργα κατέγραψε αυξητικές τάσεις το 2019 και έως τις αρχές του 2020 και την επιβολή μέτρων περιορισμού στην κυκλοφορία λόγω της πανδημίας. Από τον Μάιο του 2020, με την άρση των περιοριστικών μέτρων, η κυκλοφορία σταδιακά επανέρχεται στην κανονικότητα. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει προεπιλεγεί σε όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς παραχώρησης (Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Οδικός Άξονας “Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Μεθώνη”, Πανεπιστημιακά Κτήρια/Φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας).

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Οι ΑΠΕ

Στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το 2019, ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με την ολοκλήρωση της κατασκευής τριών αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 105,6 ΜW, διαθέτοντας σε λειτουργία έργα εγκατεστημένης ισχύος 401 MW, στο τέλος του έτους. Εντός του 2020, τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία επιπλέον 90 MW, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Κλάδου ΑΠΕ να ανέρχεται πλέον στα 491 MW. Επιπλέον, 2 έργα συνολικής ισχύος 88 MW είναι υπό κατασκευή, οπότε η μελλοντική συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα ανέλθει σε 579 MW.[/box]

Περιβάλλον

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, η ΗΛΕΚΤΩΡ ενδυνάμωσε περαιτέρω την ηγετική της θέση στην αγορά, προχωρώντας σε μία σειρά από στρατηγικές κινήσεις, όπως η εξαγορά του 75% της εταιρείας “Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε.” (ASA RECYCLE) και η ολοκλήρωση της επένδυσης για τη νέα Μονάδα Αξιοποίησης Βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Παράλληλα, εντός του Ιουλίου 2019, η ΗΛΕΚΤΩΡ ανακηρύχτηκε “Προτιμώμενος Εταίρος” της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο πλαίσιο του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων. Τέλος, το 2020, η εταιρεία ανανέωσε στο σύνολό τους τις συμβάσεις διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων η διάρκεια των οποίων έληγε εντός του έτους.

Ακίνητα

Στον κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων, η REDS ολοκλήρωσε τη Β’ Φάση Ανάπτυξης του Smart Park, αυξάνοντας τη συνολική του επιφάνεια σε περισσότερα από 50.000 τ.μ. Tο 2019 σημειώθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας του Πάρκου κατά 9% περίπου σε σχέση με το 2018, η οποία συνεχίστηκε και στις αρχές του 2020 μέχρι την αναστολή της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού του COVID-19. Σε συνέχεια της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων στα μέσα Μαΐου 2020, το Πάρκο κατέγραψε αύξηση επισκεψιμότητας κατά 19% τον Ιούνιο του 2020 και 15% για τον Ιούλιο του 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Σημαντικά βήματα προόδου έγιναν και στην ανάπτυξη του Cambas Park, με το Προεδρικό Διάταγμα να βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο και έγκριση, ώστε να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Οι δηλώσεις

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γιώργος Προβόπουλος, υπογράμμισε πως ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση δομικών αλλαγών στο εσωτερικό του, ανταγωνίζεται με αξιώσεις και καταγράφει επιτυχίες σε ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, εξελισσόμενος σταδιακά σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική εταιρική οντότητα. “Πράγματι το 2020, είναι αντικειμενικά μία πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά συνεχίζουμε σταθερά να εργαζόμαστε με στόχο την εξυγίανση του Ομίλου και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Αισιοδοξούμε ότι ο Όμιλός μας, ενισχυόμενος καθημερινά, θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ευνοϊκό από αυτό στο οποίο λειτούργησε και λειτουργεί σήμερα”, δήλωσε ο κ. Προβόπουλος.

“Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη, ηγετική θέση σε όλες τις βασικές του δραστηριότητες, τεχνογνωσία που ελάχιστες εταιρείες έχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και πολύ περισσότερο δραστηριοποιείται σε κλάδους που στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια”, επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, προσθέτοντας πως “Σήμερα ο Όμιλος οργανωτικά, στρατηγικά και από πλευράς εταιρικής διακυβέρνησης, έχει ξεπεράσει τις παθογένειες που κουβαλούσε από την ίδρυσή του το 2000 μέχρι και το 2018, και σύντομα θα μετασχηματιστεί στον πλέον σύγχρονο Όμιλο υποδομών της χώρας”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ