Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝερόΚαλές πρακτικές για την προώθηση του θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού από εμπειρογνώμονες σε Ελ...

Καλές πρακτικές για την προώθηση του θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού από εμπειρογνώμονες σε Ελλάδα και Ιταλία

Οι  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) έχουν σταδιακά ενσωματωθεί στην παγκόσμια πολιτική. Παράλληλα, στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά και παγκοσμίως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας γίνονται εντονότερες.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Ride the Wave, το Νοέμβριο του 2022, εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τον Καναδά, συμμετείχαν σε μια σειρά σεμιναρίων και αντάλλαξαν γνώσεις, πρακτικές και μεθόδους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τις περιοχές της Μεσογείου, της Βόρειας Αμερικής και της Αρκτικής.

Επιστήμονες και εκπαιδευτικοί εστίασαν στην επικοινωνία της θαλάσσιας επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και το ρόλο της στην προαγωγή σφαιρικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τις συνδέσεις μεταξύ επιστήμης και των πεδίων της Γαλάζιας Οικονομίας, την αξία των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και το ρόλο των Μ.Κ.Ο. και άλλων οργανισμών για την προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής στο ευρύ κοινό.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), την Ιταλική περιβαλλοντική οργάνωση MAREVIVO, και δύο Ναυτικά Λύκεια, το “G. Da Verrazzano” στο Porto Santo Stefano της Ιταλίας και το 1ο ΕΠΑΛ Κονιστρών στην Εύβοια, με τη συμμετοχή 100+ συμμετεχόντων και εξειδικευμένων οργανισμών όπως το Acquario Mediterraneo dell’ Argentario, την Cooperativa Ziguele, την G.Eco, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), την Υδρογραφική Υπηρεσία του Ιταλικού Ναυτικού, το Καναδικό Παράρτημα του International Ocean Institute (IOI), το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE/MEdIES) και τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών Τσάκος (T.E.E.N.S).

Στην παρούσα φάση, και στο πλαίσιο του έργου, φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία της θάλασσας και την περιβαλλοντική εκπαίδευση σχηματίζουν ένα δίκτυο οργανισμών (Local Sea Network, LSN) που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία, με στόχο την ανταλλαγή ποιοτικών και ευέλικτων εκπαιδευτικών πρακτικών που μπορούν να ενσωματωθούν στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και πολιτισμικές συνθήκες της κάθε περιοχής, όπως επίσης το δίκτυο LSN προσβλέπει και στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την προστασία και διατήρηση των θαλασσών.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Πρώτη δράση είναι η δημιουργία πιλοτικού  εκπαιδευτικού προγράμματος (άνοιξη 2023) σε Ελλάδα και Ιταλία, ειδικά προσαρμοσμένου στα ναυτικά λύκεια, με οδηγίες και γνωστικό υλικό που διευκολύνει την υλοποίησή του από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.[/box]

 

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]Το έργο “RIDE THE WAVE”  Ocean and Climate Literacy for Nautical High Schools χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027-KA210-SCH-000049369. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο website και Facebook του έργου. [/box]
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ