Ο Υπουργός Γεωργίας της Κύπρου, αριστερά.

Κύπρος: Προσπάθεια για τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο-Tα θέματα αιχμής στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (15-16 Δεκεμβρίου) καθώς και του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ (17 Δεκεμβρίου), που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, μετά από πολύωρες και εντατικές διαβουλεύσεις, συμφωνήθηκαν οι αλιευτικές δυνατότητες της ΕΕ για το έτος 2021.  Σε αυτό το πλαίσιο, καθορίστηκαν οι ετήσιες ποσοστώσεις ερυθρού τόνου και μεσογειακού ξιφία για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ετήσια ποσόστωση για τον ερυθρό τόνο για το 2021 καθορίστηκε στα ίδια επίπεδα με το 2020, δηλαδή σε 169,350 κιλά, ενώ για τον μεσογειακό ξιφία έχει αποφασιστεί μείωση της τάξης του 3%, σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης, με την ποσόστωση για την Κύπρο να υπολογίζεται σε 52,230 κιλά.

Ο κ. Καδής τόνισε την  προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και η αειφόρος διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Αλλά τόνισε επίσης και τη σημασία της στήριξης των αρχών και των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, χωρίς να διαταράσσονται οι ευαίσθητες κοινωνικοοικονομικές ισορροπίες στον αλιευτικό τομέα, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας.

Στο Συμβούλιο, συζητήθηκε επίσης η προώθηση ενωσιακού σήματος που θα συνδέεται με την καλή διαβίωση των ζώων.

Κλιματικές Αλλαγές

Σε ό,τι αφορά στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ήταν η έγκριση των Συμπερασμάτων για τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ μέχρι το 2050. Σε σχετική παρέμβασή του, ο κ. Καδής επανέλαβε τη δέσμευση της Κύπρου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι νησιώτικες ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, στα νομοθετήματα που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χημικές ουσίες

Σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, οι 27 Υπουργοί αναγνώρισαν την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν από τα επιβλαβή χημικά στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος και συμφώνησαν με την πορεία επίτευξης αυτού του στόχου. Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, κείμενο Συμπερασμάτων αναφορικά με τη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη ανάκαμψη, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, καθώς και κείμενο Συμπερασμάτων αναφορικά με την ψηφιακή μετάβαση, ώστε οι οικονομίες των κρατών-μελών να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τη διαδικασία ετοιμασίας και την πράσινη διάσταση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Διατροφική επισήμανση

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που συζητήθηκε από τους Υπουργούς Γεωργίας και Αλιείας, ήταν η διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των προϊόντων, με αναφορά στα θρεπτικά χαρακτηριστικά και τη προέλευσή τους.