Περιφέρεια Αττική: Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Τι συμβαίνει στον πλανήτη; Πώς καταγράφονται οι τελευταίες μετρήσεις εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου; Τι περιμένουμε να συμβεί στο άμεσο μέλλον από τα ακραία καιρικά φαινόμενα; Πως επιδρούν οι Κλιματικές Αλλαγές στην υγεία του ανθρώπου;

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του πολίτη, θα προσπαθήσει να δώσει η εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των ΟPENDAYS 2013-LOCALEVENTS και σε συνεργασία με το ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Το «περιβάλλον» και η «υγεία» είναι οι δύο βασικοί άξονες Διήμερης Επιστημονικής εκδήλωσης κι εκπαιδευτικών σεμιναρίων (21 & 22 Νοεμβρίου 2013), στα Αμφιθέατρα Ιωάννη Δρακόπουλου & ʼλκη Αργυριάδη, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημίου 30.

Τέσσερεις είναι οι ενότητες τις οποίες θα αναπτύξουν σημαντικοί ομιλητές:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Επιδράσεις στο Περιβάλλον & την Υγεία

Η συμβολή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωποκεντρικές πηγές, των αερίων που καταστρέφουν το όζον (CFC κλπ) και των αιωρούμενων σωματιδίων στο φαινόμενο της Κλιματικής αλλαγής. Ανάλυση και παρουσίαση του φαινομένου της αύξησης της συγκέντρωσης της αιθαλομίχλης στην Αθήνα λόγω χρήσης εστιών καύσης ξύλων για παραγωγή θερμότητας. Σύνδεση της παγκόσμιας θέρμανσης με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
«Ποιες δράσεις πρέπει να υιοθετήσουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;»
Επενδύσεις σε «πράσινα» προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες, υιοθετώντας μία στάση ζωής πιο φιλική για το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια, προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων.
Μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στους δημόσιους χώρους μέσω ανάπτυξης/χρήσης ανανεώσιμων/εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προώθηση χρήσης πράσινων τεχνολογιών.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον & Υγεία
«Τι περιμένουμε να συμβεί; Ποιες είναι οι προβλεπόμενες μελλοντικές επιδράσεις της Παγκόσμιας Κλιματικής αλλαγής;»
Η μεταβολή του κλίματος λόγω φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων και η σχέση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως: έντονες μεταβολές θερμοκρασίας, ξηρασία, καύσωνες, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατακρήμνιση. Αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων που αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή κι ενημέρωση για κινδύνους όπως τραυματισμοί, πνιγμοί, θάνατοι λόγω ακραίων θερμοκρασιών κλπ.

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πολιτικές προστασίας των Υγροτόπων. Επιδράσεις των αλλαγών του Κλίματος στους Υγροτόπους και Επιπτώσεις στην Υγεία.
«Ποιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής παρατηρούνται στα υδρολογικά και βιολογικά συστήματα;»
α) Η επίδραση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στην υποβάθμιση των υγροτόπων και της βιοποικιλότητας αλλά και η αξία της προστασίας και διατήρησής τους ως συστήματα σημαντικής οικολογικής και οικονομικής αξίας. Μέτρα προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή και μετριασμός των επιπτώσεών της λόγω της επιβάρυνσης από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, μετατοπίσεις των ειδών προς τους πόλους.
β) Αλλαγές στα υδρολογικά και βιολογικά συστήματα καθώς και σύνδεση της υποβάθμισης των υγροτόπων με τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω εντόμων (π.χ κουνούπια)-λοιμώδη νοσήματα, μεταδοτικές ασθένειες(π.χ ελονοσία, Δάγκειος πυρετός). Επιπρόσθετα, οι υγρότοποι έχουν την ιδιότητα να απορροφούν και να συγκρατούν τις χημικές, ρυπαντικές και άλλες ουσίες και τη λάσπη που φέρουν μαζί τους τα νερά, λειτουργώντας ως φυσικά φίλτρα καθαρισμού των υδάτων.

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εκπαίδευση (VET).
Κλιματική Αλλαγή. Περιβάλλον & Υγεία: Η αναγκαιότητα για Επαγγελματική
Εκπαίδευση (VET). Mε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης
Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP. Θα συζητηθούν θέματα Επαγγελματικής
Πιστοποίησης διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία: « Το Παράδειγμα της Κλιματικής αλλαγής».

Το πρόγραμμα:

Στις 21 Νοεμβρίου 2013, ώρα 9.00-19.00, Ημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση.»(Climate changes. Τheir impact on Environment and Health. Implementation of Adaptation Policy and Intergration of Knowledge in Local Government).

Στις 22 Νοεμβρίου 2013, ώρα 12.30-13.00, Διάλεξη με θέμα «7o Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον». "Ζώντας καλά μέσα στα όρια του πλανήτη μας".
Παρουσίαση κ. Γιώργος Κρεμλής Προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 22 Νοεμβρίου 2013, ώρα 9.30-12.30 και 14.00-17.00, τέσσερα Εκπαιδευτικά σεμινάρια(Workshops) με θέμα «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική αλλαγή. ΣκέψουΠαγκόσμια.Δράσε Τοπικά!» (Αddressing Climate Change. Think Globally. Act Locally!)
(Φωτό: environmental-auditing.org)

Ελέγξτε επίσης

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ: Αντίδραση στη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας

Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη, τυπική διαδικασία αναγνώρισης …